Adres firmy – jaki podać w CEIDG?

Piotr Kowalczyk
16.05.2022

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG należy podać adres. Teoretycznie to nic trudnego, natomiast w praktyce wielu początkujących przedsiębiorców nie wie, czy ma to być adres domowy, adres wynajętego biura czy może jeszcze jakiś inny? Jeśli masz podobny problem, to Twoje wątpliwości rozwieje lektura naszego artykułu. Dowiedz się, jaki adres firmy należy podać w CEIDG.

Adres do doręczeń

Niezależnie od tego, gdzie ostatecznie będziesz prowadzić swoją działalność gospodarczą, w CEIDG musisz podać adres do doręczeń. Jest to ten adres, pod który będzie wysyłana wszelka korespondencja mająca związek z Twoim biznesem – na przykład pisma z Urzędu Skarbowego czy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Podanie takiego adresu jest konieczne wyłącznie w sytuacji, gdy rzeczywiście istnieje miejsce, w którym będziesz stale prowadzić swoją działalność gospodarczą. W przypadku JDG najczęściej jest to po prostu adres domowy przedsiębiorcy.

Pamiętaj natomiast, że jeśli poza głównym miejscem prowadzenia działalności masz jeszcze dodatkowe miejsca, na przykład filie, to wszystkie te adresy powinny zostać zgłoszone w CEIDG.

Co ważne, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej nie musi być typowy. Jeśli np. prowadzisz pawilon handlowy, to w CEIDG opisz jego lokalizację – chociażby poprzez obrazowe wskazanie, gdzie dany pawilon się znajduje („centralna część galerii handlowej XYZ, obok sklepu ABC” itp.).

Kiedy nie trzeba podawać adresu wykonywania działalności?

Nie każdy przedsiębiorca musi wskazywać w CEIDG adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli – zgodnie z prawdą – takiego miejsca nie masz, to po prostu we wniosku zaznacz opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. W takiej sytuacji podaj tylko adres do doręczeń.

Brak stałego adresu wykonywania działalności jest charakterystyczny dla tych JDG, które pracują u klienta lub mobilnie, na przykład handlowców, programistów, techników IT, monterów etc.

Pamiętaj o tytule prawnym do lokalu!

Gdy podajesz jakiś adres wykonywania działalności we wniosku CEIDG, to musisz mieć pewność, że posiadasz tytuł prawny do wskazanego lokalu. Może nim być:

  • prawo własności lub współwłasności,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • dzierżawa,
  • najem,
  • użyczenie.

Musisz również posiadać dokumenty potwierdzające Twój tytuł prawny do lokalu – na przykład akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, akt własności ziemi czy umowę dzierżawy/najmu.

Uwaga!

Nie musisz dołączać takiego dokumentu do wniosku CEIDG, natomiast licz się z tym, że w przypadku podania nieprawdziwej informacji i braku tytułu prawnego do nieruchomości, Twój wpis może nawet zostać wykreślony z ewidencji. Dodatkowo Urząd Skarbowy może zakwestionować wszystkie wydatki poniesione w związku z użytkowaniem takiego lokalu (np. na remont, zakup wyposażenia), co będzie się wiązać z koniecznością zwrotu odliczonego podatku VAT i PIT.

Jaki adres podać na fakturze?

Tutaj początkujący przedsiębiorcy często popełniają prosty błąd i na fakturze wskazują niepoprawny adres – taki dokument jest formalnie nieważny. Zapamiętaj więc, że osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na fakturze podaje ten sam adres, który jest zgodny ze zgłoszeniem identyfikacyjnym na formularzu VAT-R. W praktyce jest to adres zamieszkania.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca nie wykonuje działalności w miejscu zamieszkania i w CEIDG wskazał inny adres stałego miejsca prowadzenia firmy. Wówczas na fakturze podajemy właśnie ten adres.

Pamiętaj również, że każda zmiana adresu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga zmodyfikowania wpisu CEIDG.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.