SuperPłace

Mariusz Siwko
12.05.2015

SuperPłace to kompletny program kadrowo-płacowy dla każdej firmy. Podstawowe funkcje to m.in.:

  • tworzenie oraz weryfikacja ponad 30 różnych rozliczeń: wynagrodzenia, świadczenia, potrącenia, umowy cywilno-prawne, udział w organach stanowiących osób prawnych, kontrakty menedżerskie oraz wiele innych,
  • definiowanie dowolnych zasad podlegania i finansowania składek ZUS,
  • pełna kontrola przysługującego wymiaru urlopów wypoczynkowych,
  • kalendarze grupowe w przypadku różnych kalendarzy obowiązku czasu pracy w jednej firmie,
  • automatyzacja rozliczeń poprzez formuły płacowe oraz kartoteki osobowe, ubruttawianie wypłat,
  • ponad 50 różnych raportów i dokumentów, m.in.: dokumenty kadrowe, PIT, ZUS, GUS, NFZ,
  • zintegrowany generator raportów i dokumentów pozwalający na tworzenie własnych dokumentów kadrowych i płacowych w oparciu o pliki źródłowe w formatach MS Word lub HTML (OpenOffice) 
  • pełna integracja (eksport oraz import danych) z programem Płatnik,
  • wersje wielodostępne dla: Oracle SQL Server (Windows/Linux), Microsoft SQL Server (Windows), Sybase ASA (Windows/Linux), PostgreSQL (Windows/Linux),
  • integracja z systemami FK/ERP innych producentów.

program do kadr i płac

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie