Wolny zawód – co to oznacza na gruncie polskiego prawa podatkowego?

Jerzy Biernacki
26.07.2021

W Polsce jest mnóstwo przedsiębiorców i freelancerów, którzy twierdzą, że wykonują tzw. wolny zawód. Nie zawsze jednak pokrywa się to z definicją, jaką znajdziemy w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jest to o tyle istotne, że prawo do przejścia na ryczałt mają właśnie tylko niektóre rodzaje działalności. Dowiedz się zatem, kto spełnia kryteria wolnego zawodu z punktu widzenia polskiego prawa podatkowego.

Długa lista działalności

Dobra informacja jest taka, że wspomniana ustawa wymienia całkiem sporo rodzajów działalności gospodarczej, które kwalifikują się do tego, aby uznać je za wolne zawody. Lista ta została jeszcze rozszerzona w styczniu 2021 roku i obecnie znajdziemy na niej:

 • lekarzy,
 • lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów,
 • położne,
 • pielęgniarki,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • rzeczników patentowych,
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

To jest ważne!

Za wolny zawód uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Podatek ryczałtowy dla wolnych zawodów

Każdy przedsiębiorca, który spełnia kryteria uznania jego działalności za wolny zawód, może przejść na ryczałtowy model rozliczania się z fiskusem. Stawka podatku ryczałtowego dla wolnych zawodów wynosi obecnie (po zmianach od 1 stycznia 2021 roku) 17 proc.

Pamiętajmy natomiast, że zgodnie z przepisami wykonywanie wolnego zawodu stanowi odrębny rodzaj działalności. Jeśli więc np. lekarz postanowi założyć sklep online, to powinien z tego tytułu opłacać osobną składkę zdrowotną.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.