Rozliczenie składek ZUS w działalności gospodarczej: co warto o tym wiedzieć?

Marek Szydełko
06.05.2020

Składki na ZUS stanowią bardzo duże obciążenie dla większości polskich przedsiębiorców. Około 90% zarejestrowanych firm to małe, jednoosobowe działalności. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki tylko dla siebie i nie korzysta z ulgi (tzw. małego ZUS), to suma rocznych obciążeń z tego tytułu wynosi ponad 15 tysięcy złotych. Pewnym pocieszeniem jest natomiast fakt, iż składki na ZUS częściowo można rozliczać w działalności gospodarczej, obniżając w ten sposób podatek dochodowy. Na czym to dokładnie polega? Sprawdź w naszym poradniku.

Jak rozliczamy składki ZUS w firmie?

Największą korzyścią dla przedsiębiorcy jest możliwość zaliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy do kosztów uzyskania przychodu – księguje się je w Księdze Rozchodów i Przychodów w kolumnie numer 13. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zaksięguje tych składek, będzie mógł je odliczyć od dochody przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Uwaga!

Podstawą do odliczenia składek na ZUS jest ich opłacenie w terminie.

Ponadto istnieje możliwość pomniejszenia należnego podatku o składkę zdrowotną, ale tylko o 7,75% podstawy tej składki.

ZUS za grudzień zapłać… w grudniu

Przedsiębiorca opłacający składki na ZUS za siebie musi przelać odpowiednią kwotę na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – jest to więc klasyczny przykład opłaty „z dołu”. Czyli: rozliczając się ze składek za kwiecień, należy opłacić je do 10 maja.

Specyficznym przypadkiem są tutaj składki za grudzień. Teoretycznie powinno się je opłacić do 10 stycznia, jednak wówczas składki te będą pomniejszać kwotę zaliczki na podatek dochodowy za rok bieżący (albo za styczeń, albo za I kwartał, w zależności od tego, jaki model rozliczeń wybrał przedsiębiorca). Prawo nie zabrania jednak opłacenia składek na ZUS za grudzień właśnie w grudniu.

Czemu miałoby to służyć? Na taki krok powinni się zdecydować przedsiębiorcy, którzy wypracowali spory przychód w grudniu lub w IV kwartale i szukają kosztów pomniejszających podatek dochodowy. Opłacając składki na ZUS za grudzień właśnie w grudniu będzie można je rozliczyć w działalności jeszcze w starym roku, zyskując tym samym około 450 złotych w formie obniżenia należnego podatku (przy założeniu wysokości składek obowiązujących w 2019 roku).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.