Jak określić właściwość miejscową Urzędu Skarbowego?

Antoni Kwapisz
19.08.2019

Każda firma zarejestrowana w Polsce musi mieć adres prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku małych biznesów najczęściej jest to po prostu adres zamieszkania właściciela. Ma to o tyle duże znaczenie, że adres firmy jest jednocześnie podstawą do określenia tzw. właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego. Pisząc prościej: chodzi o to, do którego urzędu przedsiębiorca będzie wysyłać deklaracje podatkowe (PIT i VAT).

Firma rozlicza się w urzędzie, do którego „należy” właściciel

To najprostsza interpretacja, zgodnie z którą postępuje zdecydowana większość polskich przedsiębiorców. Ordynacja podatkowa wyjaśnia, że właściwość miejscową Urzędu Skarbowego określa się na podstawie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub też adresu siedziby podatnika, płatnika inkasenta lub strony w postępowaniu podatkowym.

Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, to, do jakiego urzędu będziemy składać firmowe deklaracje podatkowe, zależy od miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli natomiast podatnik wyprowadził się z Polski przed tym dniem, wówczas pod uwagę brane jest ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy na terytorium naszego kraju.

Przykład: Jan Kowalski 31 grudnia 2018 roku mieszkał przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Jego firma będzie się więc rozliczać w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.

Co się dzieje w momencie, gdy przedsiębiorca zmienia miejsce zamieszkania?

Takie sytuacje nie należą do rzadkości i praktycznie zawsze budzą wątpliwości wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza, gdy zmiana miejsca zamieszkania, a więc i Urzędu Skarbowego, następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, przed złożeniem deklaracji podatkowej PIT lub VAT.

Co do zasady przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorca zmienił miejsce zamieszkania np. w połowie miesiąca, a przygotowuje deklarację za miesiąc poprzedni, wówczas wysyła ją jeszcze do dotychczasowego Urzędu Skarbowego.

Jeśli jednak do takiej zmiany doszło z ostatnim dniem miesiąca lub kwartału, wówczas kolejną deklarację przesyłamy już na adres „nowego” Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Poprzedni urząd warto natomiast poinformować o tym, że jego obowiązku przejmuje inna instytucja.

Na koniec przypominamy, że wszelkie zmiany mające związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zmianę miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, należy zaktualizować w bazie CEiDG – wówczas nie trzeba będzie osobno informować o tym Urzędu Skarbowego i ZUS.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.