Bezrobotny na działalności nieewidencjonowanej: czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe?

Mateusz Nowak
31.01.2019

Działalność nieewidencjonowana to stosunkowo nowy twór, który w założeniu ma umożliwić osobom prowadzącym bardzo drobne biznesy uniknięcie płacenia wysokich danin publicznoprawnych. Taka opcja jest dostępna dla każdego, kto w ramach działalności osiąga przychód w wysokości maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku będzie to więc 1125 zł). Czy jednak prawo do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej mają również osoby bezrobotne?

Przeciwwskazań brak

Status osoby bezrobotnej nie stoi na przeszkodzie w prowadzeniu działalności bez rejestracji. Z założenia bowiem osoba bez stałego zatrudnienia nie osiąga przychodów przekraczających połowę minimalnego wynagrodzenia. Ma zatem możliwość założenia drobnego biznesu bez konieczności zgłaszania tego faktu urzędowi skarbowemu i dokonania wpisu do CEIDG.

Na pewno jednak warto wcześniej skonsultować się w tej sprawie ze swoim opiekunem z urzędu pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy osoba bezrobotna pobiera z tego tytułu zasiłek. Przepisy są w tej sprawie mało precyzyjne i nie istnieje wykładnia, która tłumaczyłaby, czy pobierany zasiłek sumuje się z przychodami osiąganymi z tytułu działalności nierejestrowej.

Co się stanie w momencie przekroczenia limitu?

W takiej sytuacji schemat jest zawsze taki sam, niezależnie od tego, czy przekroczenia stało się udziałem osoby bezrobotnej czy zatrudnionej. W momencie przekroczenia limitu 1125 zł (w 2019 roku) choćby o złotówkę, właściciel biznesu ma obowiązek dokonania wpisu do CEIDG w ciągu najpóźniej 7 dni. Jest to oczywiście równoznaczne z koniecznością założenia jednoosobowej działalności gospodarczej – nie może to być natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością!

Bardzo ważne jest przy tym, że w momencie zarejestrowania firmy właściciel traci status osoby bezrobotnej, co wiąże się także z utratą zasiłku dla bezrobotnych (jeśli właściciel go pobierał).

Prowadzenie działalności nierejestrowej a propozycja pracy

Osoby bezrobotne są zobowiązane do regularnego zgłaszania się do urzędu pracy i odpowiadania na propozycje zatrudnienia złożone im przez urzędnika. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Może się zatem zdarzyć, że osoba bezrobotna założy taką działalności i po jakimś czasie otrzyma ofertę zatrudnienia – nie może się od niej wymigać tłumacząc, że przecież prowadzi biznes. Byłoby to równoznaczne z utratą statusu bezrobotnego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.