Consolia XBRL Raporting – idealne narzędzie do samodzielnego raportowania i publikacji sprawozdań ESEF/Inline XBRL

Marek Szydełko
10.02.2021

1 stycznia 20202 roku weszło w życie nowe prawo, na mocy którego jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, muszą sporządzać raporty roczne w jednolitym europejskim formacie raportowania – ESEF. Podmioty objęte tym obowiązkiem mogą w znacznym stopniu uprościć i automatyzować cały proces, w czym pomaga kompleksowe narzędzie Consolia XBRL Raporting.

Czym jest Consolia XBRL Raporting?

To oprogramowanie, które powstało przy wsparciu najlepszych Biegłych Rewidentów. Dzięki temu jednostki korzystające z tego narzędzia mogą mieć pewność wysokiego poziomu merytorycznego oraz pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Raporty tworzone przy pomocy tego oprogramowania wyglądają dokładnie tak samo, jak dotychczas, ale jednocześnie zostają wzbogacone o kompleksowy aparat techniczny i informatyczny zgodnie z wymogami Ustawodawcy. Każde wygenerowane sprawozdanie jest automatycznie testowane poprzez weryfikację zgodności z testami/regułami walidacyjnymi ESMA oraz KNF/GPW.

Kluczowe funkcjonalności oprogramowania

Consolia XBRL Raporting oferuje szereg przydatnych funkcjonalności, które znacząco ułatwiają raportowanie i publikację sprawozdań ESEF Inline XBRL. Do tych najważniejszych zaliczymy:

 • możliwość wyboru i edycji taksonomii,
 • tworzenie raportów w różnych językach,
 • pełna obsługa techniczna i serwisowa w Polsce (oprogramowanie zostało stworzone przez polską firmę App Trend sp. z o.o.),
 • możliwość tworzenia i edycji własnej oprawy graficznej raportów,
 • testy i asercje,
 • weryfikacja poprawności raportu (eliminuje ryzyko popełnienia błędów),
 • różne modele importu z Microsoft Office Excel,
 • generowanie raportu z tagowania dla biegłego rewidenta.

Oprogramowanie jest przy tym bardzo łatwe w obsłudze i intuicyjne, tym samym skracając czas tworzenia raportów i publikacji sprawozdań oraz umożliwiając realizację tych obowiązków nawet osobom mającym w tym zakresie dużo mniejsze doświadczenie.

Rozbudowane funkcje w Consolia XBRL Raporting

To stworzone w Polsce narzędzie do sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania ESEF oferuje nie tylko podstawowe funkcjonalności, ale też szereg rozwiązań skracających czas raportowania oraz minimalizujących lub wręcz wykluczających prawdopodobieństwo sporządzenia błędnego raportu.

Po stronie rozbudowanych funkcjonalności oprogramowania Consolia XBRL Raporting od App Trend sp. z o.o. warto wymienić:

 • możliwość tagowania zarówno SSF, jak i w przyszłości sprawozdania zarządu,
 • możliwość wprowadzania zmian „na ostatnią chwilę”,
 • funkcję weryfikacji zgodności z testami/regułami walidacyjnymi ESMA i KNF/GPW (oznacza to, że każde sprawozdanie jest testowane),
 • nadawanie kontekstów wspólnych dla wielu pozycji,
 • obsługę procesu aktualizacji taksonomii ESEF,
 • zachowany proces znakowania sprawozdań finansowych w kolejnym roku,
 • w przyszłości, po wprowadzeniu konkretnych przepisów w tym zakresie, oprogramowanie zostanie uzupełnione o funkcję podpisywania sprawozdań i raportów podpisem elektronicznym.

Consolia XBRL Raporting jest zatem jedynym narzędziem, jakiego potrzebują jednostki zobligowane do publikacji sprawozdań Inline XBRL (ESEF).

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.