Ulga IKZE w PIT dla przedsiębiorcy – podstawowe informacje

Mateusz Rąbalski
21.04.2022

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to popularny sposób odkładania i pomnażania środków z myślą o przyszłej emeryturze. Szczególnie chętnie korzystają z tego przedsiębiorcy, dla których istotna jest również korzyść podatkowa w postaci ulgi IKZE. Co trzeba o tym wiedzieć?

Kto może odliczyć ulgę IKZE?

Każdy, kto w danym roku podatkowym dokonał jakiejkolwiek wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Niezbędne jest posiadanie dowodu na taką wpłatę, na przykład w postaci potwierdzenia przelewu o odpowiednim oznaczeniu lub zaświadczenia z domu maklerskiego, TFI etc.

Ulgę uwzględniamy w załączniku PIT/O – jest na nią przewidziane odpowiednie miejsce. Wpisujemy wpłaconą kwotę i system automatycznie wyliczy ulgę.

Ile można odliczyć?

To już zależy od tego, jak dużo pieniędzy wpłaciliśmy na IKZE w danym roku podatkowym. W przypadku osób samozatrudnionych limit na rok 2021 (rozliczany w obecnym cyklu składania zeznań podatkowych PIT) wynosił 9 466,20 zł. W roku 2022 kwota ta rośnie już do 10 659,60 zł i w całości może zostać odliczona w PIT. Korzyść podatkowa jest uzależniona od tego, jak wysoki podatek ma do zapłaty przedsiębiorca.

Odliczenie ulgi IKZE jest bardzo prostym sposobem na uzyskanie zwrotu podatku z urzędu skarbowego. Najważniejszą korzyścią jest natomiast zyskanie dodatkowego źródła wypłat środków na emeryturę, która w przypadku większości samozatrudnionych będzie niestety bardzo niska (mówimy o emeryturze z ZUS).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.