Odprawa przy likwidacji stanowiska pracy

Mateusz Rąbalski
31.01.2023

Pracodawca, który decyduje się na zlikwidowanie stanowiska pracy, musi się liczyć z tym, że nie odbędzie się to bezkosztowo. W przypadku zakładów pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników likwidacja stanowiska z przyczyn niedotyczących pracownika wiąże się z koniecznością wypłacenia odprawy. Ile wynosi takie świadczenie? Sprawdź to w naszym artykule.

Wysokość odprawy dla zwalnianego pracownika

To, jaką odprawę pracodawca musi wypłacić pracownikowi z chwilą likwidacji stanowiska pracy, jest ściśle uzależnione od stażu pracy pracownika w danym zakładzie.

I tak:

  • Jeśli staż pracy jest krótszy niż 2 lata, to odprawa jest równa wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.
  • Jeśli staż pracy wynosi między 2 a 8 lat, to odprawa jest równa wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia.
  • Jeśli staż pracy wynosi ponad 8 lat, to odprawa jest równa wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Oczywiście pracodawca ma możliwość uznaniowego przyznania wyższej odprawy zwolnionemu pracownikowi. Trzeba natomiast pamiętać, że prawo ogranicza jej maksymalną wysokość do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.