Czym jest numer REGON?

Mariusz Siwko
17.10.2022

Ma go każdy przedsiębiorca, ale wciąż nie wszyscy wiedzą czym jest. Numer REGON to podstawowy element identyfikujący przedsiębiorstwo. Choć na co dzień posługujemy się głównie numerem NIP, to warto wiedzieć, do czego może być nam potrzebny właśnie REGON.

Co to jest REGON?

REGON (od Rejestru Gospodarki Narodowej) to 9-cyfrowy numer nadawany każdemu przedsiębiorcy przez Główny Urząd Statystyczny. Identyfikuje on konkretne przedsiębiorstwo w bazie GUS. Na jego podstawie można np. błyskawicznie odszukać przedsiębiorcę i wprowadzić jego dane do faktury rozliczeniowej, z czego chętnie korzystają np. stacje benzynowe.

Jak wystąpić o nadanie REGON?

Nadanie numeru REGON następuje automatycznie po tym, jak przedsiębiorca zarejestruje swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na druku CEIDG-1. Ta informacja od razu trafia do GUS, który przydziela przedsiębiorcy indywidualny numer REGON.

Kto musi mieć REGON?

Obowiązek posiadania numeru REGON ciąży na:

  • osobach prawnych,
  • osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • jednostkach lokalnych wyżej wymienionych podmiotów (na przykład filia).

Do czego wykorzystuje się numer REGON?

Numer ten raczej nie jest wykorzystywany w codziennej działalności – na przykład nie trzeba go umieszczać na fakturze sprzedażowej czy zakupowej (w przeciwieństwie do NIP-u). Bywają jednak sytuacje, w których przedsiębiorca musi znać swój REGON. Przykładem może być tutaj wystąpienie o rejestrację znaku towarowego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównie natomiast numer REGON służy celom statystycznym – na tej podstawie GUS określa liczbę przedsiębiorstw działających w Polsce.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.