Czy w tytule przelewu trzeba podać numer faktury?

Mateusz Rąbalski
11.07.2023

Każdy przedsiębiorca zleca mnóstwo przelewów bankowych, w tym opłacając faktury wystawione przez kontrahentów. Standardowo taki przelew tytułuje się po prostu numerem konkretnej faktury, jednak czy jest to rzeczywiście obowiązkowe? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Przepisy nie nakładają takiego obowiązku

W przypadku zlecania przelewu z opłatą za otrzymaną fakturę nie trzeba podawać w tytule numeru tego dokumentu. Wskazane jest natomiast zatytułowanie przelewu w taki sposób, aby można było go łatwo i bez żadnych wątpliwości powiązać z konkretną fakturą.

Alternatywnymi tytułami przelewów mogą być np.:

  • Za usługę XYZ;
  • Za zlecenie w maju 2023;
  • Za fakturę z dnia ABC;
  • Z towary zakupione w marcu 2023;

Faktem jest, że tytułowanie przelewu numerem opłacanej faktury ułatwia odbiorcy prawidłowe zaksięgowanie płatności. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy opłacamy usługi cykliczne, a adresat przelewu korzysta z systemu automatycznego księgowania – unikniemy w ten sposób ewentualnych nieporozumień.

Jest jeden wyjątek

Istnieje jedna sytuacja, w której przepisy wprost nakazują tytułowanie przelewu numerem opłacanej faktury. Mowa o korzystaniu z Mechanizmu Podzielonej Płatności (czyli split payment), gdzie kwota VAT jest księgowana na osobnym rachunku.

Chcąc skorzystać z MPP trzeba podać numer faktury w tytule przelewu, ponieważ w przeciwnym razie zostanie on odrzucony przez bank.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie