Dlaczego warto znać mocne strony swoich pracowników? Jak je zidentyfikować?

Piotr Kowalczyk
25.06.2024

W każdej organizacji, niezależnie od branży, sukces zależy w dużej mierze od ludzi, którzy w niej pracują. Znajomość mocnych stron pracowników jest bardzo ważna dla skutecznego zarządzania zespołem, poprawy efektywności i osiągania celów biznesowych. Dlaczego warto znać mocne strony swoich pracowników oraz jak skutecznie je zidentyfikować za pomocą dostępnych narzędzi biznesowych?

Dlaczego warto znać mocne strony swoich pracowników?

Kiedy menedżerowie znają mocne strony swoich pracowników, mogą przydzielać zadania zgodnie z ich predyspozycjami. Dzięki temu zatrudnieni mogą wykorzystać swoje naturalne talenty, co prowadzi do większej efektywności i satysfakcji z pracy. Osoba, która czuje się kompetentna w swoim zadaniu, pracuje wydajniej i z większym zaangażowaniem. Jednocześnie rozpoznanie i docenienie mocnych stron pracowników pozytywnie wpływa na ich motywację i zaangażowanie, a także na lojalność wobec firmy i dążenie do jej sukcesu.

Poza tym znajomość mocnych stron poszczególnych członków zespołu pozwala na skuteczniejsze budowanie zróżnicowanych i komplementarnych grup. Tam, gdzie różne umiejętności i talenty uzupełniają się nawzajem, obecna jest większa innowacyjność i lepiej rozwiązuje się problemy. Poza tym umożliwia to skuteczne planowanie rozwoju zawodowego poszczególnych osób. Liderzy i menedżerowie mogą tworzyć indywidualne ścieżki kariery, które uwzględniają talenty i aspiracje pracowników.

We współczesnym, dynamicznym środowisku biznesowym umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian jest równie ważna, dlatego znajomość kompetencji pracowników pozwala menedżerom lepiej zarządzać procesami przemian, delegować odpowiednie zadania i zapewniać wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Przeczytaj też: https://extended.tools/jak-odkryc-mocne-strony-pracownika/.

Jak zidentyfikować mocne strony pracowników za pomocą Extended DISC®?

Extended DISC® bada typ zachowań na podstawie 4 podstawowych stylów: Dominującego (D), Towarzyskiego (I), Wspierającego (S) i Dokładnego (C). Aby wykorzystać to narzędzie, wystarczy poprosić pracownika o poświęcenie kilku-kilkunastu minut na wypełnienie kwestionariusza on-line. Jego rezultatem jest szczegółowa analiza, która pozwala lepiej zrozumieć swoich pracowników pod wieloma względami - są to nie tylko naturalne predyspozycje, ale także preferowana rola w zespole w kontekście różnych typowych aktywności (np. motywowania, podejmowania decyzji itp.), najważniejsze czynniki motywujące i stresogenne, a także opis idealnego przełożonego. Jest to charakterystyka zachowań, które aplikowane przez lidera będą najskuteczniejsze w pracy z daną osobą.

Z uwagi na powyższe Extended DISC® będzie niezwykle przydatne na etapie budowania zespołu w takich sytuacjach, jak rozpoczęcie rekrutacji czy wprowadzanie zmian, które mają pomóc poszczególnym grupom w osiąganiu większej efektywności. Z ogromem danych, jakie badanie dostarcza, menedżerowie mogą łatwiej podejmować decyzje, np. dotyczące zatrudniania nowych osób czy kierunku rozwoju pracowników, którzy już są w firmie. 

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie