Co to jest cesja wierzytelności i jak działa?

Mateusz Nowak
30.08.2022

Cesja wierzytelności to najkrócej mówiąc nic innego, jak przejęcie długu przez inny podmiot. Co to znaczy? Jak działa cesja wierzytelności i kiedy można ją stosować dowiesz się w dalszej części artykułu.

Załóżmy, że firma, na podstawie umowy, wykonała określone zlecenie dla klienta. W celu otrzymania wynagrodzenia przesłała do klienta fakturę VAT, na której opłacenie klient miał określoną ilość czasu. Ten jednak uchyla się od swojego obowiązku. W świetle prawa staje się dłużnikiem firmy, która dla niego pracowała.

Egzekwowanie należności to proces złożony i często okazuje się, że również wymaga czasu. Dlatego niektóre firmy chcąc oszczędzić sobie czas decydują się na sprzedaż długu, by w ten sposób odzyskać choć część pieniędzy za wykonaną usługę. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, dla których płynność finansowa jest bardzo istotna. Jest szczególnie ważne dla małych i średnich firm, które obracają kapitałem na bieżąco. Aby było to możliwe, sprzedają dług innemu podmiotowi za pośrednictwem giełdy długów.

Dlaczego długi trafiają na giełdę?

Istnieją dwa, podstawowe powody, dla których dług może trafić na giełdę długów. Pierwszym z nich jest przede wszystkim chęć szybkiego odzyskania chociaż części pieniędzy przez wierzyciela. Rozwiązanie to jest w szczególności korzystne dla przedsiębiorstw, które świadczą szereg usług abonamentowych - chociażby w przypadku firm telekomunikacyjnych. W gruncie rzeczy jednak na giełdzie długów może znaleźć się każdy rodzaj zadłużenia. Bardzo istotne jest, aby zawrzeć tam podstawowe informacje jak: wysokość zadłużenia, imię i nazwisko lub nazwę firmy czy miejscowość. W momencie, gdy informacja o przekazaniu długi na giełdę długów oraz o upublicznieniu danych trafia do samego zadłużonego, niejednokrotnie jest on skłonny uregulować wszelkie należności.

Dodatkowym aspektem, który wpływa na szybką reakcje dłużników, jest ich uświadomienie, że niewywiązanie się ze zobowiązania finansowego skutkuje również wpisem do rejestru dłużników. To natomiast w dużym stopniu utrudnia korzystanie z szeregu produktów, jak pożyczki, leasing, czy zakup produktów na raty.

W jaki sposób można zgłosić dłużnika na giełdę długów?

Jak sprzedać dług? W wielu przypadkach metoda jest dość prosta. Z uwagi, iż spora część giełd to strony internetowe, wystarczy założyć tam indywidulane konto, a następnie umieścić wymagane informacje, które dotyczą imienia i nazwiska dłużnika, miejsca zamieszkania, kwoty zadłużenia. Najważniejsza jest oczywiście podstawa prawa, czyli rodzaj umowy na mocy której powstało zadłużenie. Może to być tak samo faktura VAT, jak umowa o pożyczkę.

Giełda długów a cesja

Często można spotkać się z określeniem cesji wierzytelności. Jednak, co termin ten oznacza i jak działa w praktyce? A tym bardziej, co ma wspólnego z giełdą długów?

Cesja wierzytelności to nic innego jak umowa cywilno-prawna na mocy której wierzyciel przekazuje prawa do wierzytelności innemu podmiotowi. Oznacza to, że podmiot ten po prostu kupuje dany dług za wcześniej ustaloną kwotę. Niejednokrotnie jest to kwota mniejsza, niż suma zadłużenia. Przekazanie długu za niższą kwotę jest to rozwiązanie korzystne dla wierzyciela, który w ten sposób odzyskuje przynajmniej część pieniędzy.

Wierzyciel wystawia swój dług na giełdę, określa wysokość zadłużenia, często także proponowaną kwotę jego sprzedaży i w przypadku, gdy znajdzie się podmiot zainteresowany zakupem, wówczas  wierzyciel otrzymuje konkretną kwotę, natomiast podmiot, który nabył prawa do wierzytelności musi teraz zająć się całym procesem windykacyjnym lub może też dokonać kompensaty jeśli nabywca sam ma jakiś zadłużenie u windykowanej firmy.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.