Zatrudniasz pracowników sezonowych? Sprawdź, jakie obowiązki na Tobie spoczywają

Marek Szydełko
12.12.2015

Praca sezonowa jest w Polsce bardzo popularna, na co wpływ ma oczywiście dość długa zima, podczas której w wielu branżach spada produkcja, a co za tym idzie popyt na pracowników. Szczególnie dotyczy to budowlanki, rolnictwa i sadownictwa. Warto jednak wiedzieć, jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający pracowników sezonowych. To, że przyjmuje ich do pracy na określony czas nie oznacza wcale, że może ich traktować inaczej niż etatowych pracowników.

Obowiązki wobec pracowników sezonowych zatrudnianych na umowę o pracę

Jeśli firma zatrudnia pracownika sezonowego na podstawie umowy o pracę lub na zastępstwo, to w praktyce jest to traktowane tak samo, jakby zawierała z nim umowę na czas nieokreślony. Wynikają z tego konkretne obowiązki, o których szczególnie trzeba pamiętać w takich branżach, jak budowlanka i rolnictwo.

Przede wszystkim pracownik musi zostać wysłany na badania lekarskie stwierdzające, czy nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez niego zatrudnienia. Badania muszą zostać przeprowadzone w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Na tym nie koniec.

Pracownik musi także zostać przeszkolony z zakresu obowiązujących na jego stanowisku zasad BHP. Tutaj również koszt szkolenia bierze na siebie pracodawca, a szkolenie odbywa się w godzinach pracy.

Kolejna kwestia, to wyposażenie pracownika. Pracodawca musi mu zapewnić ubranie robocze, narzędzia oraz zagwarantować dostęp do zimnych napojów, jeśli praca jest wykonywana na powietrzu w wysokich temperaturach, i oczywiście do odpowiednio długich przerw. Nie ma możliwości, aby inne przywileje przysługiwały pracownikom stałym, a inne sezonowym.

Ważne!

Wszystkie te zasady są jednakowe bez względu na okres obowiązywania umowy – nie ważne więc, czy jest ona tymczasowa czy bezterminowa.

Co z umową cywilnoprawną?

Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika sezonowe na podstawie umowy cywilnoprawnej, to cała procedura wygląda zupełnie inaczej. Pracownik nadal musi mieć ważne badania lekarskie i być przeszkolony z zasad BHP, jednak obowiązek posiadania tych dokumentów leży po stronie podejmującego zatrudnienie. Właściciel firmy musi mu jedynie zapewnić bezpieczne warunki do wykonywania pracy.

W tym momencie następuje problem związany z dylematem, kto ma zapłacić za badania i szkolenie? Zwykle tę kwestię rozstrzyga się w umowie w postaci specjalnego zapisu. Pracodawca i pracownik po prostu umawiają się w tej sprawie, choć zwykle koszt i tak bierze na siebie właściciel firmy.

Należy bezwzględnie pamiętać, że w obliczu przepisów prawa, ale także zdrowego rozsądku, pracownik stały i sezonowy muszą być traktowani jednakowo. Wiemy niestety, że różnie z tym bywa i często „sezonowcom” proponowane są gorsze warunki zatrudnienia. Takie postępowanie jest igraniem z ogniem, bo w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy właściciel firmy może mieć duże problemy. Inspektor będzie miał wówczas podstawy do nałożenia na pracodawcę kary w trybie decyzji administracyjnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.