Wszystko, co musisz wiedzieć o oddelegowaniu pracownika do innej pracy

Mariusz Siwko
30.07.2018

O oddelegowaniu pracownika mówimy wtedy, gdy trwale zmienia się miejsce wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Pracodawcy często mylą instytucję oddelegowania z delegacją, która ma charakter wyłącznie czasowy i wiąże się z okazjonalnym wyjazdem poza standardowe miejsce pracy. Czym zatem jest oddelegowanie? Czy pracownik ma obowiązek wypełnić polecenie służbowe i udać się w miejsce oddelegowania? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Oddelegowanie, czyli co?

O oddelegowaniu pracownika mówimy wtedy, gdy pracodawca wskazuje podwładnemu inne miejsce wykonywania pracy, czyli takie, które znajduje się poza nominalnym zakładem. Jeśli Jan Kowalski jest zatrudniony w fabryce w Jaśle, ale pracodawca zdecyduje się wysłać go do pracy w drugiej fabryce w Rzeszowie, gdzie Jan Kowalski będzie wykonywać te same zadania, to mówimy o oddelegowaniu.

Kodeks pracy jasno wskazuje, że oddelegowanie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Po tym czasie pracownik musi wrócić do nominalnego miejsca zatrudnienia. Jeśli stanie się inaczej, będzie to stanowić poważne naruszenie obowiązków pracodawcy, z tytułu czego pracownik będzie mógł się domagać zadośćuczynienia.

Pracodawcy mają jednak możliwość sprytnego obejścia wspomnianego przepisu. Wystarczy, że pracownik zostanie oddelegowany 1 listopada, aby mógł pracować w nowym miejscu aż do 31 marca. Kodeks przewiduje bowiem trzymiesięczne ograniczenie tylko w ciągu jednego roku.

O tym trzeba pamiętać

Oddelegowanie pracownika może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy w nowym miejscu będzie wykonywać tę samą pracę lub zgodną z jego kwalifikacjami. Nie może zatem dojść do sytuacji, gdy Jan Kowalski, nominalny tokarz, zostanie oddelegowany do pracy w innym zakładzie na stanowisku stróża.

Pamiętaj

Oddelegowanie nie może się również wiązać z obniżeniem wynagrodzenia pracownika!

Jeśli w związku z oddelegowaniem pracownik musi ponosić wysokie koszty dojazdu do miejsca pracy, pracodawca powinien mu to zrekompensować lub zapewnić dojazd na koszt zakładu.

Czy pracownik może odmówić oddelegowania?

Jeśli praca, którą ma wykonywać w nowym miejscu, jest zgodna z jego kwalifikacjami, a oddelegowanie nie wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia i w żaden sposób nie zagraża pracownikowi, to podwładny musi wykonać polecenie służbowe. W przeciwnym razie byłoby to podstawą do wypowiedzenia mu umowy o pracę z tytułu naruszenia obowiązków pracowniczych.

Jedyną sytuacją, w której pracownik ma prawo odmówić oddelegowania, jest naruszenie przepisów przez pracodawcę. Dojdzie do tego, gdy np. nowe stanowisko jest niezgodne z kwalifikacjami i umiejętnościami pracownika lub też mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać jego zdrowiu i życiu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.