W jakich sytuacjach pracownik ma prawo wcześniej opuścić stanowisko pracy bez Twojej zgody?

Jako pracodawca masz prawo wymagać od podwładnych wykonywania obowiązków służbowych we wskazanych przez Ciebie godzinach pracy. Samowolne opuszczenie stanowiska jest poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą nawet do zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego. Bywają jednak sytuacje, w których pracownik może wcześniej oddalić się z zakładu pracy bez zgody przełożonego i nie ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji. Przeczytasz o nich w naszym poradniku.

Kiedy pracownik nie może kontynuować pracy?

Kodeks pracy zezwala pracownikowi na samowolne opuszczenie stanowiska w sytuacji, gdy może dojść do bezpośredniego zagrożenia jego zdrowia lub życia. Przykład: pracownik obsługuje tokarkę, gdy w warsztacie wybucha pożar. Wówczas ma on prawo, a wręcz obowiązek oddalić się ze stanowiska bez pytania przełożonego.

Bardzo ważne jest natomiast to, że nawet w takiej sytuacji pracownik musi pozostać do dyspozycji pracodawcy. Nie może zatem iść do domu, chyba że właśnie minęła jego robocza dniówka.

Pracownik w momencie stwierdzenia zagrożenia ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy nie jest wówczas absolutnie podstawą do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji wobec pracownika.

Gdy pracownik nie ma prawa opuścić stanowiska

Wymienione sytuacje oczywiście należą do rzadkości. Znacznie częściej pracodawcy zmagają się z pracownikami, którzy samowolnie opuszczają stanowiska bez wyraźnej przyczyny, bo np. są zmęczeni czy mają coś ważnego do załatwienia. Wówczas właściciel może zastosować kary porządkowe, by zdyscyplinować pracownika.

Katalog kar dla niesubordynowanego pracownika jest dość szeroki. Pracodawca może udzielić podwładnemu upomnienia, nagany czy nałożyć na niego karę pieniężną. Najczęściej pracownik jest też zobowiązany do odpracowania niedokończonej dniówki.

Jeśli sytuacja powtarza się nagminnie i pracownik regularnie opuszcza stanowisko pracy bez wiedzy i zgody przełożonego, można zastosować najpoważniejszą karę, czyli rozwiązać z nim stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Takie postępowanie jest bowiem kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Pamiętaj, że zatrudniając pracowników musisz konkretnie poinformować ich o wymiarze godzin pracy, a także wskazać im bezpośrednich przełożonych, którzy mogą udzielić zgody na wcześniejsze opuszczenie stanowiska. Te informacje powinny się znaleźć w firmowym regulaminie, który należy przedstawić do przeczytania i zaakceptowania każdej zatrudnionej osobie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.