Rozmowa oceniająca – co to jest? Jak ją przeprowadzić i o co zadbać?

Antoni Kwapisz
26.10.2022

W coraz większej liczbie firm, zwłaszcza o korporacyjnej strukturze zatrudnienia, wprowadza się mechanizm rozmowy oceniającej. To coś pomiędzy oceną roczną a rozmową dyscyplinującą. W naszym poradniku wyjaśniamy, czym jest rozmowa oceniająca i jak ją prawidłowo przeprowadzić.

Po co przeprowadza się rozmowę oceniającą z pracownikiem?

Rozmowa oceniająca ma na celu przekazanie pracownikowi bieżących uwag dotyczących jego pracy. Najczęściej przeprowadza się ją w połowie roku, kiedy to można już podsumować dotychczasowe zaangażowanie zatrudnionej osoby i ewentualnie zmotywować ją do większych starań.

Przebieg rozmowy oceniającej

Pierwszym krokiem jest wystawienie pracownikowi ogólnej oceny. Może być ona w skali szkolnej czy punktowej. Następnie oceniający szczegółowo przekazuje pracownikowi informacje na temat jego mocnych i słabych stron. Innymi słowy: mówi, co w pracy pracownika jest dobre, a co jeszcze trzeba poprawić.

Rozmowa kończy się przekazaniem wniosków i ustaleniem terminu, w jakim pracownik ma się zastosować do uwag przełożonego.

Jak przeprowadzić taką rozmowę?

Na początek warto ustalić taki termin rozmowy, który będzie pasować obu stronom – pracownik nie może mieć wtedy na głowie innych obowiązków. Dobrze przeprowadzona rozmowa oceniająca trwa minimum 20 minut i jest bardzo angażująca.

Przełożony musi się odpowiednio przygotować do rozmowy, wypisując sobie zalety pracownika, jego słabsze strony, popełnione błędy, ale też rzeczy, za które można pracownika pochwalić. Dzięki temu przebieg rozmowy ma charakter merytoryczny i pracownik rzeczywiście może coś z tego wynieść.

Pozytywna ocena pracownika musi być podstawą do przyznawania premii finansowych czy innych benefitów. Wówczas pracownicy utwierdzą się w przekonaniu, że ich poczynania są obserwowane, analizowane, a wysiłek zostaje dostrzeżony przez przełożonych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.