Przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy

Mateusz Nowak
29.12.2020

Mobbing to bardzo poważny zarzut, jaki może usłyszeć pracodawca – nawet jeśli to nie on był prowodyrem takiego zachowania. Właściciel firmy odpowiada jednak za poczynania swoich podwładnych, dlatego w sytuacji, gdy jeden z pracowników skarży się na mobbing ze strony na przykład kierownika, pracodawca bezwzględnie musi na to zareagować. Najważniejsze jest natomiast to, aby przeciwdziałać mobbingowi w swoim zakładzie pracy. Kilka gotowych do wdrożenia rozwiązań znajdziesz w naszym poradniku.

Przykładowe zachowania, które mogą być podciągnięte pod mobbing

Aby móc czemuś przeciwdziałać, najpierw trzeba to zrozumieć. Z mobbingiem jest ten problem, że wiele jego charakterystycznych przejawów jest bagatelizowanych czy uznawanych za normę. Jeśli więc dostrzegasz, że w Twojej firmie dzieją się podobne rzeczy, natychmiast reaguj. Oto przykłady typowego mobbingu w miejscu pracy:

 • Ignorowanie pracowników, niewysłuchiwanie ich próśb i propozycji;
 • Publiczne atakowanie, krytykowanie i karanie pracownika;
 • Nieuzasadniona krytyka, wynikająca z czystej złośliwości czy niechęci do pracownika;
 • Molestowanie seksualne (to najcięższa postać mobbingu);
 • Nakładanie na pracowników zbyt dużej ilości obowiązków;
 • Zmuszanie pracownika do wykonywania zadań, które wykraczają poza zakres jego kompetencji i możliwości fizycznych;
 • Zlecanie pracownikowi prac, które poniżej jego kwalifikacji (np. zmuszanie inżyniera, by mył podłogi w firmie);

Sposoby na przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Warto od razu podkreślić, że Kodeks pracy wprost nakłada na pracodawcę obowiązek stosowania takich rozwiązań, które będą realnie przeciwdziałać mobbingowi w zakładzie pracy. Może przy tym korzystać z pełnego arsenału środków nacisku na osoby, które mobbingu się dopuszczają, w tym karać ich finansowo.

Do katalogu najskuteczniejszych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia mobbingu w zakładzie pracy zaliczamy:

 • Szkolenia dla pracowników z rozpoznawania przejawów mobbingu;
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej, podczas których dowiedzą się oni, jakie zachowania mogą być uznawane za mobbing;
 • Wprowadzenie jasnej procedury zgłaszania przypadków mobbingu;
 • Ustalenie regulaminu, zgodnie z którym pracownicy dopuszczający się mobbingu będą karani w konkretny, odczuwalny dla nich sposób (kary finansowe, oficjalne nagany, wypowiedzenie umowy);
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.