Pracownik etatowy czy B2B? Sprawdź zalety i wady obu form zatrudnienia

Marek Szydełko
27.12.2023

Większość przedsiębiorców traktuje zwiększanie zatrudnienia jako elementarną część procesu rozwoju działalności. Z drugiej jednak strony tworzenie nowych etatów nie jest jedynym sposobem na zyskanie dodatkowych rąk do pracy. Od lat rośnie popularność niestandardowych form zatrudnienia, do których zaliczymy współpracę w modelu B2B (czyli pracownik świadczy pracę na rzecz kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Zarówno etat, jak i B2B, mają szereg zalet, ale też wad, które omawiamy w naszym artykule.

Pracownik na etacie: dostępność ma swoją cenę

Zatrudnienie pracownika na etacie wydaje się być naturalnym wyborem każdego rozwijającego się przedsiębiorstwa. Nie zapominajmy jednak, że mówimy tutaj o zdecydowanie najdroższej dla pracodawcy formie zatrudnienia, co wynika z bardzo wysokich kosztów pracy w Polsce. Pracodawca ponosi nie tylko koszt pensji, ale także składek – to dlatego pensja brutto ma się nijak do tego, co pracownik faktycznie otrzymuje przelewem na konto.

Nie wszystko należy jednak przeliczać na pieniądze. Zatrudnienie na etacie to także najbardziej pożądana opcja przez większość pracowników, stąd można założyć, że oferując taką formę współpracy przedsiębiorca zapewni sobie największe szanse na znalezienie odpowiedniego fachowca, a proces rekrutacji nie będzie się ciągnąć w nieskończoność.

Oto najważniejsze zalety zatrudnienia pracownika na umowie o pracę:

 • Atrakcyjność tej formy zatrudnienia dla potencjalnych pracowników;
 • Kodeks pracy chroni pracownika, ale także pracodawcę, m.in. zabezpieczając przed ryzykiem porzucenia pracy z dnia na dzień;
 • Większe możliwości związania pracownika z firmą i zyskania lojalnego, zaufanego fachowca na lata;
 • Pełna dyspozycyjność pracownika w ramach zawartej umowy (oczywiście poza okresami urlopów czy L4);
 • Możliwość precyzyjnego określenia zakresu obowiązków pracownika i narzucenia mu preferowanego sposobu świadczenia pracy.

Jeśli natomiast chodzi o wady zatrudnienia pracownika na etacie, to trzeba tutaj wspomnieć o:

 • Wysokim koszcie utrzymania etatu;
 • Wysokich kosztach stworzenia stanowiska w firmie, zwłaszcza jeśli konieczne jest zapewnienie pracownikowi specjalistycznych narzędzi;
 • Znaczne ograniczenia nakładane na pracodawcę przez Kodeks pracy, m.in. w zakresie zwalniania pracownika, zmian w warunkach zatrudnienia etc.;
 • Ograniczona podaż fachowców, którzy są gotowi do zmiany miejsca zatrudnienia (to problem dla firm, które nie mogą rywalizować o najlepszych pracowników pod kątem oferowanych wynagrodzeń).

B2B – czy to rzeczywiście idealna alternatywa dla etatu?

Coraz więcej przedsiębiorstw proponuje swoim pracownikom przejście na B2B lub w ogóle rezygnuje z tworzenia stanowisk wewnętrznych na rzecz nawiązywania współpracy w formule outsourcingu. Główną motywacją do tego przestają być koszty zatrudnienia, ale fakt, iż w coraz trudniej przychodzi znalezienie odpowiednich fachowców posiadających wymagane przez firmę kwalifikacje.

Jeśli pracodawca tygodniami nie może znaleźć osób, które są gotowe do podjęcia zatrudnienia na samodzielnym stanowisku, nie wymagając długotrwałego szkolenia i związanych z tym znacznych inwestycji, to naturalnym pomysłem wydaje się być poszukanie specjalistów gotowych nawiązać współpracę w formule B2B.

W polskich realiach, gdzie koszty zatrudnienia są bardzo wysokie, a wynagrodzenia netto stosunkowo niskie, wiele osób posiadających rzadkie kwalifikacje czy po prostu będących fachowcami w swoich dziedzinach, decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i świadczenie usług na rzecz różnych podmiotów.

Zalety współpracy w formule B2B to przede wszystkim:

 • Większa dostępność rzeczywistych fachowców, w tym z wieloletnim doświadczeniem, którzy nie są zainteresowani pracą na etacie;
 • Niższe koszty po stronie pracodawcy (czy w tym przypadku raczej zleceniodawcy);
 • Możliwość zaoferowania lepszej stawki i tym samym pozyskania współpracownika, który rzeczywiście spełnia nasze oczekiwania pod względem posiadanych kwalifikacji;
 • Brak konieczności zapewniania współpracownikowi narzędzi pracy;
 • Brak urlopów, zwolnień chorobowych i innych przywilejów gwarantowanych przez Kodeks pracy.

Są oczywiście i wady współpracy na B2B, które są szczególnie dobrze widoczne w zestawieniu z etatem:

 • Współpracownik nie jest pracownikiem, co ogranicza możliwość kontrolowania jego pracy, narzucania mu preferowanej przez zleceniodawcę formy realizacji zadania etc.;
 • Współpracownik może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zwykle wynosi 7-14 dni;
 • Utrudniona weryfikacja kwalifikacji współpracownika;
 • Brak związania współpracownika ze zleceniodawcą, jedynym czynnikiem motywującym jest wynagrodzenie;
 • Ryzyko dużej rotacji współpracowników;
 • Brak pewności, że za realizację zadania zawsze będzie odpowiadać ta sama osoba.

Nie da się zatem zająć jednoznacznego stanowiska i opowiedzieć po stronie czy to etatu, czy współpracy B2B. Obie formy posiłkowania się dodatkowymi rękami do pracy mają swoje zalety i wady, dlatego warto je przetestować w swoim przedsiębiorstwie i np. zdecydować się na model mieszany, na własnym przykładzie oceniając, która opcja jest korzystniejsza dla Twojego biznesu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie