PPE i PPK. Jakie są różnice?

Mateusz Rąbalski
03.10.2019

Pracownicze Programy Emerytalne i Pracownicze Plany Kapitałowe to systemy oszczędzania, dzięki którym Polacy mogą liczyć na wyższą emeryturę. Czym różni się PPE od PPK? Co mają wspólnego?

Pracownicze Programy Emerytalne, czyli PPE to system zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na emeryturę, w którym składki pracowników naliczane są i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji gromadzącej i zarządzającej pieniędzmi. Po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabycia przez pracownika wcześniejszych uprawnień emerytalnych zgromadzone środki są mu wypłacane.

Z kolei Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK to kapitałowy system prywatnego, długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych, który jest tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych dowiesz się na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Czym się różni PPE od PPK?

Przede wszystkim pracodawca nie ma obowiązku tworzyć PPE. Pracownicze Plany Kapitałowe są zaś obowiązkowe i muszą być wdrażane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oba programy różnią się też wysokością składek. Obligatoryjne składki pracodawcy w przypadku PPE wynoszą 3,5 proc. a w przypadku PPK - 1,5 proc. Podczas gdy w przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych pracownik nie jest zobowiązany do opłacania składek, w Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązany jest do dokonywania co miesiąc wpłat w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku PPE nie ma ponadto zasileń ze środków publicznych zaś w PPK obowiązuje wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł i coroczne składki w wysokości 240 zł.

Różnica jest także w zasadach inwestowania środków, roli związków zawodowych i w nadzorze. W Pracowniczych Programach Emerytalnych sposób inwestowania jest dowolny zaś w PPK istnieją pewne ograniczenia. Związki zawodowe w PPE odgrywają znaczącą rolę, podczas gdy w PPK jedynie konsultacyjną. Wreszcie, nad PPE nadzór sprawuje wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego. Nad PPK czuwa nie tylko KNF, ale również Państwowa Inspekcja Pracy i Polski Fundusz Rozwoju.

Zarówno Pracownicze Programy Emerytalne, jak i PPK pozwalają budować pozytywny wizerunek firmy. PPE stanowi atut dla pracowników, podobnie jak gotowość pracodawców do wpłacania dodatkowych wpłat w przypadku PPK.

Oba systemy oszczędzania pozwalają Polakom na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu na emeryturze i godne życie po zakończeniu kariery zawodowej. Decydujący wpływ na wysokość dochodów ma jednak czas uczestnictwa w programie. Im wcześniej zaczniemy myśleć o emeryturze, tym będzie ona wyższa!

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.