Obowiązki pracodawcy wobec praktykanta

Mateusz Nowak
19.05.2021

Przyjęcie praktykantów do firmy jest bardzo dobrym sposobem na wzmocnienie kadry przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Praktyki mogą być nawet bezpłatne, ponieważ nie brakuje chętnych do tego, aby bez żadnego wynagrodzenia móc poobserwować życie firmy od środka i nauczyć się czegoś pożytecznego. Pamiętaj jednak, że organizując darmowe praktyki spoczywa na Tobie szereg obowiązków. Te najważniejsze omawiamy w naszym poradniku.

Podpisanie umowy

Bardzo ważne jest to, aby sformalizować praktyki w firmie. Przyjmując praktykanta, nawet będącego wolontariuszem, musisz zawrzeć z nim umowę. Wskazujemy w niej czas trwania praktyk, zakres obowiązków, jakie będzie wykonywać praktykant, podajemy dane osobowe praktykanta i zaznaczamy, że praktyki będą odbywać się bez wypłacania wynagrodzenia.

Zapewnienie narzędzi do pracy

Nie może być tak, że przyjmujesz praktykanta, po czym snuje się on po firmie przez np. 2 tygodnie. Od razu powinieneś wiedzieć, jakie zadania będziesz mu zlecać i na tej podstawie musisz mu zapewnić odpowiednie narzędzia. Przykładowo: jeśli praktykant ma szkolić się w dziale administracji, to powinien mieć dostęp do stanowiska biurowego wyposażonego w komputer. Konieczne jest oczywiście zapewnienie dostępu do Internetu.

Rada

Jeśli w ramach praktyk dana osoba będzie wykonywać prace mogące zostać uznane za niebezpieczne czy ryzykowne, to musisz jej zapewnić środki ochrony osobistej – na przykład rękawice, kask, okulary etc.

Opieka

Dobrze będzie wyznaczyć opiekuna praktyk, którym powinna być osoba mająca duże doświadczenie, mogąca pełnić rolę mentora. Najczęściej jest to kierownik działu, manager czy brygadzista. Zaznacz, że opiekun praktyk ma obowiązek stale nadzorować pracę wykonywaną przez praktykanta, udzielać mu niezbędnych wskazówek oraz dobierać zakres prac pod kątem umiejętności oraz doświadczenia praktykanta.

Wystawienie zaświadczenia

Praktyki zawsze kończą się oceną praktykanta, która powinna zostać wyrażona na piśmie. Taki dokument może mu później pomóc w znalezieniu pracy w tożsamym zawodzie. Postaraj się, aby zaświadczenie było możliwie jak najbardziej obszerne, szczegółowe i konkretne. Nie poprzestawaj tylko na stwierdzeniu faktu, że praktyki się odbyły.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.