Jak poprawie napisać umowę o pracę?

Piotr Kowalczyk
27.12.2019

Zawarcie umowy o pracę z pracownikiem jest jednym z pierwszych symptomów rozwoju przedsiębiorstwa i powodem do dumy dla pracodawcy. Trzeba jednak zrobić to zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Bardzo ważne jest, aby umowa zawierała wszystkie wymagane elementy – w przeciwnym razie może zostać podważona np. podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. W naszym poradniku podpowiadamy, jak poprawnie napisać umowę o pracę i nie narazić się na problemy.

Podstawowe informacje w umowie o pracę

Umowa o pracę przede wszystkim musi zawierać dane na temat pracodawcy i pracownika, a konkretnie:

  • Oznaczenie pracodawcy – czyli nazwa i wszystkie dane zakładu pracy;
  • Oznaczenie pracownika – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP;
  • Datę sporządzenia i okres obowiązywania umowy;
  • Datę rozpoczęcia pracy przez pracownika;
  • Oznaczenie rodzaju powierzonej pracy – czyli opis stanowiska i zakres obowiązków, jakie spoczywają na pracowniku;
  • Miejsce wykonywania pracy;
  • Wymiar czasu pracy;
  • Wysokość wynagrodzenia i warunki jego wypłaty (między innymi obowiązujące terminy);

Ponadto na umowie o pracę, zawsze sporządzanej w formie papierowej, należy umieścić pieczęć firmową, ewentualnie wpisać nazwę, adres, numer NIP i REGON zakładu pracy – robimy to w lewym-górnym rogu umowy.

Po prawej stronie dokumentu umieszczamy datę jego sporządzenia – bardzo ważne jest to, że nie może być ona późniejsza niż dzień, w którym pracownik ma faktycznie rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków służbowych (może być natomiast wcześniejsza).

Oznaczenie rodzaju umowy

Istotną kwestią jest to, aby w umowie o pracę precyzyjnie określić jej rodzaj. Chodzi o to, by wyraźnie zaznaczyć, czy umowa została zawarta na czas nieokreślony, określony, a może na okres próbny. Dodatkowo w dokumencie musi się znaleźć informacja o wymiarze czasu pracy zatrudnionego: pełen etat lub część etatu.

Zakres obowiązków

Kluczowym elementem poprawnie sporządzonej umowy o pracę jest dokładne opisanie obowiązków zatrudnionego. Wielu pracodawców to bagatelizuje, wpisując tylko ogólnikową nazwę stanowiska. Warto natomiast się trochę wysilić i wymienić podstawowy zakres prac, jakich wykonywanie będzie wymagane od pracownika.

Wynagrodzenie

W prawidłowo sporządzonej umowie o pracę wpisujemy nie tylko wysokość pensji zasadniczej i termin jej wypłaty, ale również dokładne informacje na temat pobocznych elementów wynagrodzenia, jak chociażby dodatek stażowy, prowizje, dodatek funkcyjny.

Na koniec pamiętamy, aby umowa została podpisana odręcznie przez obie strony – w przeciwnym razie będzie nieważna, a pracownik nie będzie mógł legalnie przystąpić do pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.