Do kiedy pracownik musi wykorzystać zaległy urlop?

Antoni Kwapisz
28.09.2022

Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę należy się urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Wielu pracowników nie korzysta z tego przywileju, a przynajmniej nie w całości. W efekcie mnóstwo pracodawców ma problem z nawarstwianiem się niewybranych urlopów. Warto wiedzieć, do kiedy pracownik musi wykorzystać zaległy urlop i jak go do tego zmotywować.

Przepisy są jasne

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni urlopowych w danym roku, to te automatycznie przechodzą na kolejny rok. Pracownik musi je jednak wybrać najpóźniej do 30  września, co wynika wprost z treści art. 168 Kodeksu pracy.

Uwaga!

Nie wszystkie dni urlopowe przechodzą na kolejny rok. Przepadają cztery niewykorzystane dni tzw. urlopu na żądanie.

Pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu – co robić?

Jeśli pomimo upomnień pracownik w dalszym ciągu nie składa wniosku urlopowego w celu wykorzystania zaległych dni, to do akcji musi wkroczyć pracodawca. Ten ma prawo wysłać pracownika na urlop przymusowy w terminie ustalonym z podwładnym, natomiast umożliwiającym wykorzystanie zaległego urlopu przed terminem 30 września.

W przypadku, gdy pracodawca zignoruje kwestię zaległych urlopów, a wykaże to kontrola, wówczas będą mu grozić konsekwencje finansowe – Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie