Zakończenie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych

Piotr Kowalczyk
10.06.2022

Biznes to nie tylko pasmo sukcesów, ale często także jedna wielka porażka. Wielu przedsiębiorców po czasie dochodzi do wniosku, że nie nadaje się do tej roli i postanawia zamknąć nierentowną działalność gospodarczą. Czy takiemu byłemu przedsiębiorcy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź znajdziesz w naszym poradniku.

Kiedy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych ma były przedsiębiorca, który nie otrzymał propozycji pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych czy przygotowania zawodowego dorosłych, jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, a także w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez co najmniej 365 dni) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne (gdzie podstawą było co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę).

Pamiętaj

Zasiłek przysługuje wyłącznie po zakończeniu działalności gospodarczej – i to od pierwszego dnia. W przypadku wcześniejszego zawieszenia działalności obowiązuje przesunięcie o 90 dni (przedsiębiorca jest wówczas traktowany, jak pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Obowiązują tutaj dwa progi:

  • W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku – 1240,80 zł.
  • W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 974,40 zł.

Jak widać nie są to „kokosy”, a w dodatku zasiłek jest wypłacany tylko przez określony czas.

Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych

Standardowo jest to 180 dni, czyli pół roku. W wyjątkowych sytuacjach zasiłek może zostać przedłużony do 365 dni i dotyczy to m.in. bezrobotnych po 50. roku życia, którzy posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, osób mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat i bezrobotnego małżonka oraz osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.