Wystawianie faktury dla kontrahenta spoza UE – co musisz o tym wiedzieć?

Jerzy Biernacki
02.07.2024

W dobie globalizacji nikogo nie może dziwić, że polscy przedsiębiorcy nawiązują kontakty handlowe z zagranicznymi kontrahentami – nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale też na całym świecie. Jeśli sprzedajesz towary czy usługi podmiotom spoza Unii, to musisz pamiętać o prawidłowym dokumentowaniu sprzedaży. Poznaj podstawowe zasady wystawiania faktur dla kontrahentów spoza UE.

Zasady opodatkowania usług

Podstawą dla obecnego systemu fakturowania jest zasada terytorialności podatku VAT, co oznacza, że miejsce świadczenia usług, a co za tym idzie – obowiązek podatkowy, może znajdować się poza Polską.

W przypadku usług świadczonych dla podatników z siedzibą poza UE, kluczowym przepisem jest art. 28b ustawy VAT. Zgodnie z nim, jeżeli usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej poza Polską, to usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT w naszym kraju.

Mimo, iż usługi te nie są opodatkowane w Polsce, przedsiębiorcy nadal zobowiązani są do udokumentowania takiej transakcji poprzez wystawienie faktury.

Konstrukcja faktury dla kontrahenta spoza UE

Podatnik wystawiający fakturę dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej powinien umieścić na niej adnotację „odwrotne obciążenie”. Takie oznaczenie wskazuje, że obowiązek rozliczenia podatku VAT jest przenoszony na odbiorcę usługi.

Należy pamiętać, że w przypadku świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego, faktura może nie zawierać elementów typowych dla transakcji krajowych, takich jak numer identyfikacyjny nabywcy czy stawka podatku.

W praktyce, faktura taka powinna być wystawiona zgodnie z ogólnymi wytycznymi zawartymi w art. 106e ustawy o VAT, z obowiązkową adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Przykładowo: jeśli polski podatnik wykonuje usługę na rzecz kontrahenta z USA, miejscem opodatkowania jest USA, co oznacza, że usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Faktura wystawiona za wykonaną usługę powinna zatem zawierać adnotację „odwrotne obciążenie” lub w wersji angielskiej „reverse charge”. Dodatkowo, na fakturze może pojawić się określenie „NP” (nie podlega), wskazujące, że usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie