Użyczenie samochodu w leasingu osobie trzeciej. Czy żona może jeździć wyleasingowanym autem?

Mateusz Rąbalski
27.09.2023

Leasing to popularna i w większości przypadków opłacalna forma finansowania samochodu. W zasadzie jej jedyną istotną wadą jest to, że przez cały okres obowiązywania umowy samochód pozostaje własnością firmy leasingowej. To nakłada na użytkownika pewne ograniczenia, m.in. w zakresie użyczania samochodu w leasingu osobie trzeciej. Przedsiębiorcy często szukają odpowiedzi na pytanie, czy np. żona może jeździć wyleasingowanym autem? Wszystko wyjaśniamy w naszym artykule.

Na początek zajrzyj do przepisów i umowy leasingu

Warto wiedzieć, że leasing, jako forma finansowania i relacji biznesowej, został ukonstytuowany w Kodeksie cywilnym. Znajdziemy w nim informację, że leasingobiorca nie ma prawa udostępniać przedmiotu leasingu osobie trzeciej bez uzyskania wyraźnej zgody leasingodawcy.

Jeśli leasingobiorca bez zgody firmy leasingowej udostępni pojazd np. znajomemu, sąsiadowi czy bratu, to musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami w razie „wpadki” – włącznie z wypowiedzeniem umowy leasingu w trybie natychmiastowym.

Każda firma leasingowa w umowie precyzuje warunki użyczania przedmiotu leasingu osobom trzecim, dlatego koniecznie trzeba się zapoznać albo z zasadniczą częścią umowy, albo z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL).

Kiedy trzeba poinformować leasingodawcę o chęci użyczenia samochodu?

Firmy leasingowe informują o tym w umowie. Niektóre żądają pisemnego powiadomienia o planowanym udostepnieniu przedmiotu leasingu w każdym przypadku (co następnie jest uzgadniane poprzez indywidualne ustalenia z klientem), inne natomiast wyłączają z tego obowiązku osoby bliskie leasingobiorcy oraz pracowników jego firmy.

Należy pamiętać, że jeśli firma leasingowa oczekuje pisemnego wniosku o użyczeniu pojazdu, który musi zostać rozpatrzony i zaakceptowany, to taka usługa będzie kosztować – i to niemało, ponieważ w grę wchodzi opłata w wysokości nawet kilkuset złotych netto.

Co z bliskimi osobami?

Większość firm leasingowych nie widzi problemu w tym, aby samochodem jeździli członkowie najbliższej rodziny leasingobiorcy, zdając sobie sprawę z tego, że często przedsiębiorcy leasingują auto dla żony czy dorosłego dziecka.

Zwykle nie trzeba uzyskiwać zgody leasingodawcy na użyczenie samochodu:*

  • Współmałżonkowi;
  • Dorosłemu dziecku;

*Zawsze natomiast należy to sprawdzić w umowie leasingu.

Za osoby z bliskiego otoczenia leasingobiorcy uznaje się również jego pracowników.

Użyczając samochód (co ważne – nieodpłatnie) powyższym osobom, nie trzeba się obawiać żadnych negatywnych konsekwencji ze strony firmy leasingowej, a większości przypadków nawet uzyskiwać na to zgody.

Odpłatne użyczenie samochodu w leasingu

Jeśli przedsiębiorca planuje udostępnić auto do celów zarobkowych, czy to innej osobie czy firmie, to zawsze musi na to uzyskać pisemną zgodę leasingodawcy (i ponieść z tego tytułu opłatę manipulacyjną). Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których samochód miałby być użytkowany w:

  • Wypożyczalni;
  • Szkole nauki jazdy;
  • W korporacji taksówkarskiej;
  • W firmie przewozowej;
  • W firmie zajmującej się dostawą jedzenia;

Innymi słowy: podnajem auta, nawet jednorazowy i krótkotrwały (np. na ślub), zawsze wymaga uzyskania zgody leasingodawcy.

Lepiej nie ryzykować

Oczywiście nie jest tak, że firmy leasingowe wnikliwie kontrolują swoich klientów. W praktyce nikt nie sprawdza, kto właściwie jeździ przedmiotem leasingu. Życie jest jednak nieprzewidywalne, a złamanie zapisów umowy może wyjść na jaw w każdej chwili – najczęściej wtedy, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu lub wypadku ze szkodą całkowitą.

W takiej sytuacji firma leasingowa dowie się, kto prowadził pojazd i jeśli była to osoba do tego nieuprawniona, to przedsiębiorcę mogą czekać bardzo poważne konsekwencje, włącznie z wypowiedzeniem umowy i koniecznością spłaty wszystkich nieuregulowanych rat, a także naliczeniem dodatkowych opłat i kary umownej.

Mało tego: jeśli okaże się, że ubezpieczyciel samochodu nie wyraża zgody na udostępnianie auta osobom nieuzgodnionym z leasingodawcą czy np. kierowcom poniżej 25. roku życia, to może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu powstałej szkody (w tym całkowitej) czy kradzieży pojazdu. Wówczas to leasingobiorca poniesie pełną odpowiedzialność finansową

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.