Kto najczęściej pełni rolę pełnomocnika?

Mateusz Rąbalski
14.05.2024

Pełnomocnik to duże wsparcie dla przedsiębiorcy, który z różnych powodów nie może osobiście zajmować się sprawami swojej działalności. Pełnomocnik jest osobą fizyczną lub prawną, którą przedsiębiorca upoważnia do działania w jego imieniu i na jego rzecz.

Przedsiębiorcy najczęściej udzielają pełnomocnictwa członkowi rodziny, przyjacielowi, pracownikowi czy też specjalistom w konkretnych dziedzinach, na przykład prawnikom, doradcom podatkowym czy wreszcie księgowym.

Pełnomocnik może mieć szeroki zakres obowiązków i uprawnień, w tym zawierać umowy, prowadzić negocjacje, reprezentować firmę przed urzędami czy nawet zarządzać przedsiębiorstwem.

Rodzaje pełnomocnictw

Wyróżniamy kilka rodzajów pełnomocnictw w działalności gospodarczej:

  • Pełnomocnictwo ogólne - upoważnia do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością firmy.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe - upoważnia do wykonywania określonego rodzaju czynności.
  • Pełnomocnictwo szczególne - upoważnia do działania w konkretnej sprawie, np. zawarcia określonej umowy.
  • Pełnomocnictwo substytucyjne - umożliwia pełnomocnikowi ustanowienie innego pełnomocnika.

Kiedy warto ustanowić pełnomocnika?

Ustanowienie pełnomocnika jest szczególnie przydatne, gdy przedsiębiorca nie ma czasu na samodzielne prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością, nie posiada wystarczającej wiedzy specjalistycznej w niektórych obszarach lub gdy firma intensywnie się rozwija.

Sposoby nadania pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa można udzielić na kilka sposobów:

  • pisemnie,
  • elektronicznie,
  • ustnie.

Pełnomocnictwo pisemne powinno zawierać dokładne dane identyfikacyjne zarówno przedsiębiorcy, jak i pełnomocnika, zakres upoważnień, a także datę i miejsce jego wystawienia oraz podpis przedsiębiorcy.

Opłata za pełnomocnictwo

W niektórych przypadkach za wydanie pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, choć istnieją wyjątki, np. pełnomocnictwo dla rodziny czy do celów związanych z ZUS są zwolnione z tej opłaty.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie