Jaką pomoc można uzyskać z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

Jerzy Biernacki
25.05.2023

Nikomu nie trzeba udowadniać, że rozpoczęcie biznesu wymaga choć minimalnego kapitału na start. To dla wielu przedsiębiorczych osób trudna do pokonania bariera, hamująca ich ambicję i niepozwalająca na uwolnienie potencjału. W jej pokonaniu może pomóc rządowy program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, który jest adresowany do osób planujących rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej (szczegółowe kryteria omówiliśmy w osobnym artykule). Sprawdź, co można uzyskać w ramach programu.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Najważniejszym benefitem dla uczestników programu jest możliwość otrzymania niskooprocentowanej pożyczki. Warunki jej udzielenia są znacznie atrakcyjniejsze od rynkowych. Do wzięcia jest około 130 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce), a oprocentowanie wynosi 1,70 lun 0,68 proc. w skali roku – w zależności od udzielonej kwoty.

Co ważne, Bank Gospodarstwa Krajowego, który finansuje program, nie bierze prowizji za udzielenie pożyczki. Nie ma również innych dodatkowych opłat, a okres spłaty pożyczki to maksymalnie 7 lat.

To warto wiedzieć

Beneficjentowi programu przysługuje jednokrotne zawieszenie spłaty pożyczki – maksymalnie na 1 rok.

W ramach programu można również ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na utworzenie miejsca pracy. Maksymalna kwota wsparcia to 39 tys. zł, a okres spłaty wynosi do 3 lat.

Warunki są więc bardzo atrakcyjne, stąd przewiduje się, że program będzie budzić duże zainteresowanie wśród przyszłych przedsiębiorców. Dodajmy, że jedynym warunkiem stawianym beneficjentom jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

Szczegółowe informacja na temat programu, wraz z listą instytucji pośredniczących w uzyskaniu wsparcia, można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie