Gwarancja na sprzęt kupiony na fakturę. Co musisz o tym wiedzieć?

Maciej Piwowski
08.06.2022

Zakup czegokolwiek na fakturę z założenia oznacza, że dana rzecz będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej. Dlatego większość producentów np. sprzętu elektronicznego ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji do jednego roku. Nie oznacza to natomiast, że przedsiębiorcy nie przysługują żadne prawa w razie awarii urządzenia w późniejszym okresie. Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Rękojmia

Nawet jeśli producent jakiegoś sprzętu ogranicza swoją odpowiedzialność za ewentualne wady do jednego roku, zamiast standardowych dwóch lat, to przedsiębiorcę nadal chronią przepisy o rękojmi. Kupując sprzęt na fakturę i odkrywając wadę na przykład po 18 miesiącach od zakupu, możesz skorzystać z rękojmi i wysunąć konkretne żądania wobec sprzedawcy.

Przedsiębiorca ma prawo zażądać:

  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy,
  • naprawy uszkodzonego sprzętu,
  • wymiany sprzętu na wolny od wad.

Jak widać zakres żądań przysługujących przedsiębiorcy jest dokładnie taki sam, jak w przypadku zwykłego konsumenta, który kupił sprzęt bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pamiętaj

W przypadku nieruchomości rękojmia przysługuje aż przez 5 lat i również można z niej skorzystać w ramach prowadzonej DG.

Nowe uprawnienia przedsiębiorców po 1 stycznia 2021

1 stycznia 2021 roku w Polsce zmieniły się przepisy, dzięki czemu wielu przedsiębiorców jest traktowanych na równi z konsumentami. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których zakup nie ma bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością, czyli dana rzecz nie jest wykorzystywana profesjonalnie.

Przykładem może być zakup ekspresu do kawy dla pracowników – tutaj przedsiębiorcę będą chronić nowe przepisy. Jednak w przypadku zakupu wiertarki do firmy budowlanej już nie.

W ramach nowych przepisów m.in. wprowadzono obowiązek rozpatrzenia przez sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Dodatkowo wprowadzono zasadę domniemania, że wada zgłoszona przez przedsiębiorcę (lub jej przyczyna) istniała już w chwili wydania towaru.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie