Dyrektywa 2023/970: uwaga na ważną zmianę!

Maciej Piwowski
11.06.2024

7 czerwca 2026 roku w życie wejdzie dyrektywa 2023/970, która nakłada na przedsiębiorstwa, szczególnie te zatrudniające ponad 150 pracowników, szereg nowych obowiązków związanych z raportowaniem wynagrodzeń. W Polsce mało się o tym mówi, tymczasem jest to niemalże rewolucja, a przynajmniej na taką się zapowiada. Zapraszamy po szczegóły.

Kierunek: równość wynagrodzeń

Dyrektywa m.in. nałoży nakaz raportowania danych o wynagrodzeniach i luce płacowej. Firmy zatrudniające co najmniej 150 osób będą musiały zgłaszać te dane do odpowiedniego organu. Jakiego? Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ w Polsce przepisy wykonawcze wciąż nie zostały uchwalone.

Wiadomo natomiast, że raporty będą musiały zawierać informacje na temat:

  • Odsetka pracowników płci żeńskiej i męskiej w każdym kwartylu wynagrodzenia.
  • Luki płacowej oraz mediany luki płacowej ze względu na płeć.
  • Luki płacowej wśród pracowników w podziale na kategorie pracowników, według stawki godzinowej lub miesięcznej oraz zmiennych składników wynagrodzenia (premie, dodatki itp.).
  • Odsetka pracowników płci żeńskiej i męskiej otrzymujących zmienne składniki wynagrodzenia.

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z dyrektywą, jeśli luka płacowa przekroczy 5% i nie będzie uzasadniona obiektywnymi kryteriami, firma będzie musiała podjąć działania zaradcze, takie jak wspólna ocena wynagrodzeń z przedstawicielami strony pracowniczej.

Niesprawiedliwie wynagradzani pracownicy będą z kolei mogli dochodzić odszkodowania, którego wysokość i warunki określą przepisy krajowe.

Choć pierwsze raporty za 2026 rok będą musiały zostać opracowane dopiero w roku 2027, to pracodawcy, których obejmą nowe przepisy, powinni się już teraz przygotować na ich wdrożenie, w tym w miarę możliwości zlikwidować nieuzasadnione nierówności płacowe.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie