Czym się różni mikroprzedsiębiorca od małego przedsiębiorcy?

Piotr Kowalczyk
24.05.2022

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca – te określenia są nagminnie ze sobą mylone i używane zamiennie, choć wcale nie są synonimiczne. Warto wiedzieć, w której grupie przedsiębiorców się znajdujesz, co może Cię np. zmotywować do dalszego rozwijania biznesu. Okazuje się, że pojęcia mikro- i małego przedsiębiorcy mają swoją definicję, w dodatku osadzoną w pewnych standardach rynkowych. Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to przede wszystkim osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w bardzo ograniczonym zakresie.

Dwa najważniejsze wyróżniki mikroprzedsiębiorcy to:

  1. Niskie zatrudnienie – do kategorii mikroprzedsiębiorstw zaliczymy firmy, które zatrudniają do 10 osób. Co oczywiste dotyczy to również osób samozatrudnionych.
  2. Niski obrót – słowo „niski” jest rzecz jasna relatywne, natomiast chodzi tutaj o to, że mikroprzedsiębiorca osiąga roczny obrót netto z tytułu sprzedaży towarów czy świadczenia usług w kwocie nieprzekraczającej 2 milionów euro. Można również odwołać się tutaj do sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego, która także nie przekracza 2 milionów euro (oczywiście po przeliczeniu na złotówki).

Kim jest mały przedsiębiorca?

Mały przedsiębiorca to również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast już na wyraźnie większą skalę w porównaniu z mikroprzedsiębiorcą.

Dwa najważniejsze wyróżniki małego przedsiębiorcy to:

  1. Niski poziom zatrudnienia – ale oczywiście znacznie wyższy w porównaniu z mikroprzedsiębiorstwem. Przyjmuje się, że w polskich warunkach mała firma zatrudnia do 50 pracowników.
  2. Niezbyt wysoki obrót – znów nie jest to precyzyjne określenie, dlatego musimy sięgnąć po konkrety. Literalnie małe przedsiębiorstwo może się pochwalić rocznym obrotem netto w kwocie wyższej niż 2 miliony euro, natomiast nieprzekraczającej 10 milionów euro (liczonych również jako suma aktywów bilansu).

Wiesz już zatem, do której grupy przedsiębiorców się zaliczasz. Nie myl tych pojęć, ponieważ świadczy to o nieznajomości podstawowych terminów biznesowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie