Czy można stosować różne stawki ryczałtu w ramach jednej działalności gospodarczej?

Krzysztof Jagielski
28.02.2022

Ryczałt ewidencjonowany, szczególnie po Nowym Ładzie, jest bardzo atrakcyjną firmą rozliczania się z fiskusem. Do jego podstawowych zalet zaliczymy łatwość obliczania wysokości należnego podatku, przewidywalność ponoszonych kosztów oraz składki zdrowotnej (której stawka jest stała w zależności od przychodu). Wielu przedsiębiorców będących na ryczałcie lub rozważających przejście na tę formę z np. zasad ogólnych zastanawia się jednak, czy istnieje możliwość stosowania różnych stawek ryczałtu w ramach jednej działalności gospodarczej. Na to pytanie odpowiadamy w naszym poradniku.

Jakie stawki ryczałtu obowiązują w Polsce od 2022 roku?

Tak zwany Nowy Ład przyniósł nam zmiany w zakresie stawek ryczałtu. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą rozliczać się z fiskusem w oparciu o stawkę: 3%, 5,5%, 8,5%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%. Do tego dochodzą jeszcze dwie specyficzne stawki, czyli 2% dla wyrobów nieprzetworzonych w sposób przemysłowy (np. pochodzących z gospodarstwa rolnego) oraz 10% dla odpłatnego zbywania praw własności i nieruchomości.

O tym, którą stawkę ryczałtu ma zastosować przedsiębiorca decyduje kod PKD jego działalności oraz rodzaj faktycznie wykonywanych usług czy sprzedawanych dóbr. Przedsiębiorca musi to ustalić we własnym zakresie, a w razie wątpliwości może skontaktować się z infolinią Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypomnijmy również, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się w formie ryczałtu. Prawa do tego nie mają właściciele firm, którzy:

  • osiągnęli w danym roku podatkowym przychód przekraczający wartość 2 milionów euro,
  • produkują wyroby akcyzowe,
  • prowadzą aptekę, kantor, lombard lub handlują częściami do pojazdów mechanicznych,
  • świadczą usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy (przed upływem 2 lat od momentu zakończenia stosunku pracy).

Można łączyć różne stawki ryczałtu

Przejdźmy do kluczowej kwestii, którą poruszyliśmy w tytule tego artykułu. Tak, przedsiębiorca na ryczałcie może stosować kilka różnych stawek w ramach tej samej działalności gospodarczej. Jeśli np. wykonuje usługę opodatkowaną stawką 8,5%, ale w tym samym czasie sprzedaje dobra obłożone stawką 15%, to za każdym razem stosuje adekwatną stawkę podatku i tak też oblicza należną daninę, pamiętając przy tym o skrupulatnym prowadzeniu ewidencji przychodów.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie