Korzyści z emisji obligacji korporacyjnych

Piotr Kowalczyk
05.04.2021

Obligacje korporacyjne są bardzo interesującym, ale wciąż stosunkowo mało znanym sposobem na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa. Zasada ich działania jest bardzo podobna do obligacji skarbowych, z tą różnicą, że tutaj emitentem jest prywatna firma (co oczywiście niesie ze sobą poważne ryzyko dla obligatariuszy). Jakie są korzyści z emisji obligacji korporacyjnych? Te najważniejsze wymieniamy w naszym poradniku.

Duża dostępność

Wbrew obiegowej opinii obligacje korporacyjne mogą emitować nie tylko wielkie korporacje. Ten model finansowania biznesu jest dostępny dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, posiadających osobowość prawną, jak również dla spółek komandytowo-akcyjnych. Jedynym warunkiem jest spełnienie przepisów dotyczących emisji obligacji (co oczywiście samo w sobie nie jest takie proste, ale ten temat wymaga omówienia w osobnym poradniku).

Szybki dostęp do kapitału

Ogromną zaletą emisji obligacji korporacyjnych jest fakt, że pozwala to przedsiębiorstwu błyskawicznie zyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy, które następnie mogą zostać przeznaczone na rozwój – zwykle cel jest jasno określony w prospekcie emisyjnym, dzięki czemu obligatariusze wiedzą, w co właściwie inwestują. Emisja obligacji jest jedną z najszybszych ścieżek dokapitalizowania firmy, szczególnie w porównaniu z uzyskaniem dofinansowania unijnego czy kredytu bankowego.

Własne warunki

Zdecydowanie największą korzyścią z tytułu emisji obligacji korporacyjnych jest to, że warunki emisji ustala emitent. Choć to on – czyli firma – jest pożyczkobiorcą, to zachowuje dużą elastyczność w zakresie ustalania zarówno czasu wykupu obligacji, jak i stopy procentowej. Pisząc prościej: to właśnie emitent określa, na jakich zasadach dojdzie do spłaty zadłużenia, a obligatariusze albo to akceptują (i kupują obligacje), albo nie.

Takie podejście do sprawy daje przedsiębiorcy duży komfort psychiczny. Nie stoi on w pozycji petenta, jak ma to miejsce w przypadku wnioskowania o kredyt bankowy. Sam określa, jakie warunki spłaty zadłużenia są dla niego korzystne, oczywiście pamiętając o tym, aby zadbać o interes obligatariuszy – w przeciwnym razie nie będą oni zainteresowani skupowaniem obligacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie