Czym jest windykacja polubowna?

Mateusz Rąbalski
30.04.2021

Windykacja polubowna budzi coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Coraz mniej firm dostrzega korzyści płynące ze standardowej windykacji oraz maksymalnie odwleka moment, w którym sprawa musi trafić na drogę sądową. Czym dokładnie jest windykacja polubowna? Jak przebiega? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Windykacja polubowna, czyli co?

Mianem windykacji polubownej określa się profesjonalne działania mające na celu odzyskanie należności od dłużnika, ale bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. W ramach windykacji wynajęta firma sięga po najróżniejsze metody wpłynięcia na dłużnika i zmotywowania go do uregulowania zadłużenia. Oczywiście wszystkie te metody są w pełni legalne i nie mają znamion nękania.

Firmy oferujące windykację polubowną często twierdzą, że fundamentem tej strategii jest współpraca z dłużnikiem. Nikomu nie zależy przecież na tym, aby np. ogłosił on upadłość czy ukrył się przed wierzycielami. Dlatego podejmowane są takie działania, które z jednej strony dają nadzieję na zaspokojenie roszczeń klienta, a z drugiej umożliwiają choć częściowe poprawienie sytuacji finansowej dłużnika.

Metody windykacji polubownej

Pierwszym krokiem zawsze jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu dokładnego poznania jego sytuacji. Wiedząc, czy dłużnik ma jakieś środki czy też nie, firma windykacyjna może zaproponować mu różne modele spłaty zadłużenia – w tym rozłożenie płatności na raty czy np. zaspokojenie roszczeń wierzyciela w formie przekazania mu jakiegoś składnika majątku.

Jeśli chodzi o konkretne narzędzia wykorzystywane w toku windykacji polubownej, to trzeba tutaj wymienić przede wszystkim:

  • kontakt telefoniczny,
  • kontakt mailowy,
  • korespondencję pocztową,
  • kontakt osobisty,
  • negocjacje twarzą w twarz,
  • formy nacisku, takie jak wpisanie dłużnika na listę np. KRD.

Jak długo trwa windykacja polubowna?

Standardowo windykację polubowną prowadzi się przez maksymalnie 90 dni. Jeśli w tym czasie dłużnik nie podejmie faktycznych prób rozliczenia się z wierzycielem, to firma windykacyjna zaproponuje klientowi rozpoczęcie działań na etapie sądowo-egzekucyjnym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie