Zatrudnienie pracownika na niepełny etat: o czym musi pamiętać pracodawca?

Mateusz Rąbalski
28.01.2020

Umowa o pracę jest standardowym dokumentem regulującym stosunek pracy w przedsiębiorstwie. Pracodawca ma jednak możliwość zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze godzin, czyli poniżej 40 godzin tygodniowo – na przykład na pół czy ćwierć etatu. Taka forma zatrudnienia ma istotny wpływ na wynagrodzenie oraz urlop pracownika, ale jednocześnie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania zapisów Kodeksu Pracy. Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Niepełny etat to nie powód do dyskryminacji

Kodeks Pracy jest w tym zakresie jednoznaczny: każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, także w niepełnym wymiarze godzin, jest chroniony przepisami prawa, które pracodawca musi respektować. Oznacza to, że zatrudniając Jana Kowalskiego na przykład na ćwierć etatu, pracodawca nie może:

  • Utrudniać mu ścieżki awansu
  • Uniemożliwiać podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Traktować gorzej niż pracowników pełnoetatowych
  • Dyskryminować go w jakiejkolwiek formie

Pisząc prościej: pracownik zatrudniony na niepełny etat ma dokładnie takie same prawa, jak jego pełnoetatowi koledzy na identycznym stanowisku. Jeśli więc pracodawca na przykład organizuje szkolenie dla załogi, to powinien umożliwić jego odbycie wszystkim, również pracownikom zatrudnionym na pół, ćwierć czy 1/6 etatu.

Co z wynagrodzeniem?

To oczywiste, że pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin otrzyma niższe wynagrodzenie niż ten, który ma zagwarantowany 40-godzinny tydzień pracy. Pensja jest w takim przypadku obliczana proporcjonalnie.

Ważne!

Nie ma tutaj znaczenia fakt obowiązywania w Polsce płacy minimalnej. 

Przykładowo: jeśli pracownik zatrudniony na pełen etat zarabia 4000 złotych brutto, to osoba zatrudniona na pół etatu, wykonująca te same zadania, otrzyma 2000 złotych brutto.

Co z urlopem?

Urlop wypoczynkowy przy niepełnym wymiarze zatrudnienia również jest obliczany proporcjonalnie, w zależności od tego, czy pracownikowi przysługuje 26 czy 20 dni wolnych. Trzeba przy tym pamiętać, że dni urlopu zawsze zaokrąglamy w górę. Jeśli więc po obliczeniu okaże się, że Jan Kowalski zatrudniony na 1/6 etatu powinien mieć zapewnione 3,3 dnia wolnego, to pracodawca musi mu udzielić łącznie 4 dni urlopu wypoczynkowego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie