Czym jest holding? Kto może go zawiązać?

Mariusz Siwko
24.07.2018

Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest przede wszystkim osiągnięcie sukcesu biznesowego, a co za tym idzie – zysków. Istnieją różne formy ich maksymalizowania, a jedną z najskuteczniejszych jest zawiązanie holdingu. W polskich warunkach gospodarczych taki sposób współpracy biznesowej wciąż nie jest bardzo rozpowszechniony. Na czym zatem polega? Wyjaśniamy.

Ścisła współpraca dla osiągniecia wspólnego celu

Holding to związek co najmniej dwóch podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z polskim prawem na taką formę współpracy mogą się zdecydować wyłącznie spółki kapitałowe. Właśnie dlatego w prawodawstwie częściej spotykamy się z terminem „struktura grupy kapitałowej”.

Zawiązanie holdingu ma jeden cel: chodzi o to, aby wszystkie podmioty znajdujące się w grupie kapitałowej pracowały na wspólny sukces biznesowy, zachowując przy tym formalną (a często także faktyczną) niezależność. W naszym kraju często można się spotkać z terminami: spółka-matka oraz spółka-córka. Oba świetnie oddają zasadę funkcjonowania holdingu.

Podmioty nie są sobie równe

To bardzo ważna cecha holdingu, która odróżnia ten rodzaj związku biznesowego od np. zwykłej spółki. W holdingu zawsze mamy podmiot dominujący (spółkę-matkę) oraz podmiot lub podmioty kontrolowane. Jak łatwo się domyślić, pierwszy odpowiada za zarządzanie biznesem i wyznaczanie kierunku rozwoju, pozostałe muszą się podporządkować i liczyć z tym, że spółka-matka będzie kontrolować ich działania.

Nie jest to oczywiście komfortowy układ dla spółek-córek, ale musimy pamiętać, że w holdingu bardzo często to spółka-matka wnosi największy kapitał, know-how i ma bogatsze doświadczenie biznesowe.

Warto wiedzieć

Spółki-córki, choć są podmiotami kontrolowanymi, zachowują swoją osobowość prawną i pozostają niezależnymi podmiotami gospodarczymi.

Korzyści z zawiązania holdingu

Z punktu widzenia spółki-córki korzystne jest już to, że znajduje ona oparcie w znacznie większym graczu, co zwiększa jej bezpieczeństwo ekonomiczne. Specyficzny związek biznesowy jest jednak opłacalny dla wszystkich jego uczestników.

Po pierwsze: holding ma znacznie większe możliwości w zakresie pozyskiwania dużych zleceń. Po drugie: wspólna praca nad budową marki (i inwestowanie w nią) przynosi o wiele lepsze i szybsze rezultaty. Wreszcie po trzecie: holding wyraźnie zmniejsza ryzyko gospodarcze ponoszone przez podmioty, zwłaszcza w porównaniu do sytuacji, gdyby prowadziły one interesy zupełnie niezależnie od siebie.

Holding jest także jedyną formą związku biznesowego, która daje możliwość uruchomienia wewnętrznego kredytowania działalności bez konieczności sięgania po środki z zewnątrz. Oznacza to, że spółka-matka może w razie potrzeby dofinansować spółki-córki i odwrotnie.

Największą wadą holdingu jest natomiast to, że kłopoty jednej ze spółek (szczególnie spółki-matki) mogą mieć bardzo zły wpływ na funkcjonowanie całej grupy, a w skrajnym przypadku nawet doprowadzić ją do upadłości.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie