Zwiększenie ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi

Mateusz Rąbalski
04.07.2024

Czeka nas nowelizacja Kodeksu pracy, która pozwoli na pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431. Nowelizacja ta dotyczy ochrony pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów oraz substancji reprotoksycznych w miejscu pracy.

Szczegóły zmian

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w art. 222 Kodeksu pracy, rozszerzając zakres ochrony na substancje reprotoksyczne, które mogą wpływać negatywnie na funkcje seksualne i płodność oraz rozwój potomstwa. Do substancji tych należą m.in. toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i niektóre metale.

Substancje reprotoksyczne występują głównie w przemyśle chemicznym, gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, a także w budownictwie, ochronie zdrowia, zakładach fryzjerskich i warsztatach samochodowych.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie kontaktu pracowników z tymi substancjami poprzez wprowadzenie bezpieczniejszych zamienników oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy została już przyjęta przez Senat i teraz czeka na podpis prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie