Zdalna kontrola PIP – jaki jest jej przebieg?

Jerzy Biernacki
15.03.2021

W pandemicznych czasach na pracę zdalną przeszły nie tylko przedsiębiorstwa, ale też urzędy oraz różnego rodzaju organy kontrolne. Do tej grupy zaliczymy również Państwową Inspekcję Pracy, która coraz częściej przeprowadza zdalne kontrole w firmach pracodawców. Jak przebiega taka kontrola? Co musisz o niej wiedzieć? Najważniejsze kwestia omawiamy w naszym poradniku.

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli

Takie zawiadomienie musi zostać przekazane osobiście przez inspektora PIP. Dodatkowo pracodawca musi otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z żądaniem i pouczeniem dotyczącym wyrażenia zgodny na zdalną formułę przeprowadzenia kontroli. Można do tego wykorzystać aplikacje do wideokonferencji, operatora pocztowego lub platformę ePUAP.

Okazanie legitymacji

W momencie połączenia się z inspektorem PIP jest on zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości. Robi to poprzez okazanie legitymacji służbowej w taki sposób, aby kontrolowany przedsiębiorca nie miał problemu z jej odczytaniem. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do tożsamości inspektora, zadzwoń do PIP.

Określenie zasad przeprowadzenia kontroli

Zdalna kontrola PIP w oczywisty sposób jest dość ograniczona – między innymi inspektor nie ma możliwości przesłuchania świadków (nie robi się tego przez telefon lub komunikator internetowy). Dlatego inspektor musi przekazać przedsiębiorcy szczegółowe informacje na temat zakresu podejmowanych czynności. Z reguły taka kontrola sprowadza się do zweryfikowania dokumentacji pracowniczej oraz sprawdzenia wszystkich rzeczy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa inspektora w zakładzie pracy.

Ważne!

Wszelkie dokumenty przekazywane przez inspektora w formie elektronicznej muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Protokół z kontroli zdalnej

Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor przekazuje pracodawcy kopię protokołu. Ten ma 7 dni na pisemne ustosunkowanie się do treści. Jeśli tego nie zrobi, wówczas przedsiębiorca otrzyma jeden egzemplarz ostatecznego protokołu – odsyła go wraz ze swoim podpisem lub adnotacją, że odmawia podpisania dokumentu.

Kontrola kończy się sporządzeniem notatki urzędowej, której kopia jest udostępniania przedsiębiorcy za pośrednictwem platformy ePUAP lub operatora pocztowego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.