Wymagania BHP dotyczące montażu rusztowań

Maciej Piwowski
19.10.2021

Montaż rusztowań jest podstawowym etapem prac przygotowawczych przed rozpoczęciem robót budowlanych na wysokości. Rusztowania zapewniają pracownikom nie tylko komfortowe warunki do wykonywania obowiązków służbowych, ale przede wszystkim chronią ich przed upadkiem. Warto natomiast wiedzieć, że przepisy BHP precyzyjnie określają wymagania dotyczące montażu rusztowań. Te zagadnienia omawiamy w naszym poradniku.

Podstawa prawna

Wszystkie kwestie związane z montażem rusztowań, a także uprawnieniami, jakie muszą posiadać montażyści, zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Jakie wymagania muszą spełniać montażyści rusztowań?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy montażu rusztowań można zatrudniać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzaniu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Podstawą jest posiadane świadectwo oraz wpis do książki operatora.

Pomocnik montera

W przypadku pomocników monterów rusztowań (osób niewchodzących na rusztowanie, a jedynie podających jego elementy) wymagane jest odbycie instruktażu stanowiskowego w zakresie BHP oraz posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Pomocnik musi być również wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. hełm ochronny i rękawice ochronne.

Urządzenia zabezpieczające

Każda osoba odpowiedzialna za montaż i demontaż rusztowań musi posiadać i stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Ich wykaz można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Do takich urządzeń zaliczamy wszelkie środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem, jak np. atestowana uprząż.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.