Praca na wysokości a obowiązki pracodawcy

Marek Szydełko
29.01.2021

Praca na wysokości należy do kategorii tych ryzykownych. Nie dziwi zatem, że na zlecających ją pracodawcach ciążą szczególne obowiązki w zakresie BHP. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na stanowiskach wymagających wykonywania obowiązków służbowych na wysokości, musi w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo podwładnych oraz przestrzegać obowiązujących przepisów. Najważniejsze kwestie poruszamy w naszym poradniku.

Komu można zlecać pracę na wysokości?

Pracę na wysokości mogą wykonywać wyłącznie pracownicy spełniający określone kryteria. Chodzi tutaj o:

  • Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości. W skierowaniu na badania należy wyraźnie znaczyć, że pracownik ma być dopuszczony do pracy powyżej lub poniżej 3 metrów.
  • Odbycie szkolenia w zakresie BHP oraz instruktażu stanowiskowego, podczas którego pracownik zapoznał się ze specyfiką pracy na wysokości oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami.
  • Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie posługiwania się takimi środkami.
  • Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na wysokości.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Prace na wysokości są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zatem zrobienie wszystkiego, co tylko możliwe, aby zapewnić pracownikom maksymalny poziom ochrony. Priorytetem jest:

  • Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami, który będą pełnić specjalnie do tego wyznaczone osoby.
  • Zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  • Zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Zaleca się również, aby pracodawca regularnie organizował szkolenia – nawet wykraczające poza obligatoryjne minimum. Każdy taki kurs zwiększa kompetencje pracowników, a tym samym poziom bezpieczeństwa wykonywania prac na wysokości.

Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że jeśli praca na być wykonywana na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi, obowiązkowe jest zainstalowanie balustrady składającej się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 metra oraz krawężników o wysokości co najmniej 0,15 metra.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.