Poznaj podstawowe rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

Krzysztof Jagielski
27.02.2024

Gaśnice to kluczowe środki ochrony przeciwpożarowej, które muszą znaleźć się na wyposażeniu m.in. budynków użyteczności publicznej, obiektów noclegowych, niektórych budynków firmowych czy pojazdów. Gaśnice możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie, różniące się rodzajem zastosowanego środka gaśniczego. Szczegóły sprawdzisz w naszym artykule.

Gaśnice proszkowe

W tych gaśnicach stosuje się proszek, który jest przeznaczony do gaszenia pożarów typu ABC. Gaśnica proszkowa sprawdzi się w przypadku pożaru ciał stałych, materiałów topniejących pod wpływem wysokiej temperatury, nafty, materiałów opalowych czy tkanin.

Z uwagi na uniwersalność zastosowania gaśnice proszkowe są rekomendowane do budynków mieszkalnych, biurowych, ale używa się ich także w pojazdach.

Gaśnice pianowe

Ten rodzaj gaśnicy, wypełnionej pianą gaśniczą, jest przeznaczony do gaszenia pożarów typu ABF. Szczególnie dobrze nadaje się do gaszenia pożarów tłuszczów i olejów, stąd standardowo wybiera się je m.in. do lokali gastronomicznych, kuchni profesjonalnych, hoteli etc.

Gaśnice śniegowe

Gaśnice śniegowe (inna nazwa to gaśnice CO2) służą do gaszenia pożarów typu B i C. Jednak ich podstawową funkcją jest gaszenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych o napięciu nieprzekraczającym 1000V.

Gaśnice śniegowe szczególnie dobrze sprawdzają się w biurach, magazynach, serwerowniach, na zapleczach firmowych czy w innych budynkach, w których przechowuje się duże ilości sprzętu IT.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie