Podstawowe zasady BHP dotyczące organizacji pomieszczeń do pracy

Antoni Kwapisz
27.05.2024

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. Do Twoich zadań należy wyposażenie miejsc pracy, takich jak biura, hale produkcyjne czy magazyny, w sposób umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa i higieny. Podstawowe wymogi dotyczące miejsca pracy omawiamy w tym poradniku.

Pomieszczenia do pracy muszą sprzyjać bezpiecznemu i komfortowemu wykonywaniu obowiązków pracowniczych

Przepisy BHP wymagają, aby w miejscu pracy był dostęp do naturalnego i sztucznego oświetlenia. Konieczne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza, a także ochrona przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nadmiernym nasłonecznieniem. Dodatkowo należy zabezpieczyć pomieszczenia przed drganiami i innymi szkodliwymi czynnikami, takimi jak hałas.

Ściany i sufity w pomieszczeniach, gdzie mogą wydzielać się szkodliwe substancje lub pyły, powinny być pokryte materiałem umożliwiającym łatwe czyszczenie lub mycie.

Podłogi w miejscach pracy muszą być stabilne, równe, antypoślizgowe, odporne na ścieranie i łatwe do utrzymania w czystości. W miejscach, gdzie podłogi są mokre, powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci.

Pomieszczenia do stałej pracy nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu, z wyjątkiem specyficznych miejsc takich jak garaże, kotłownie, chłodnie, rozlewnie win czy punkty handlowe w tunelach czy hotelach.

Minimalna wysokość pomieszczeń

Przestrzeń i wysokość pomieszczeń pracy muszą umożliwiać swobodne wykonywanie pracy i czynności produkcyjnych. Na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 13 m3 objętości pomieszczenia i co najmniej 2 mwolnej powierzchni podłogi.

Minimalne wysokości określone w przepisach to:

  • 2,5 m w przypadku, gdy zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników lub w pomieszczeniach usługowych lub produkcyjnych w budynkach mieszkalnych,
  • 2,2 m w świetle dla pomieszczeń takich jak dyżurki, portiernie, kantory, kioski uliczne czy dworcowe.

Dostęp do pomieszczeń

Bezpieczne dojścia do pomieszczeń i stanowisk pracy na różnych poziomach muszą być zapewnione poprzez stałe schody lub pochylnie.

Drzwi powinny być dostosowane do liczby użytkowników oraz rodzaju i wielkości przemieszczanych ładunków.

Drzwi i bramy przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego i odpowiednio oznakowane.

Drzwi otwierane do góry muszą posiadać urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie