Obowiązki BHP przy umowie zlecenie – o czym trzeba pamiętać?

Piotr Kowalczyk
03.12.2019

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. To ważne rozróżnienie, ponieważ w przypadku współpracy opartej na tym dokumencie nie mają zastosowania  zapisy Kodeksu Pracy. Jest jednak wyjątek. Nawet zawierając umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, zleceniodawca musi zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy wyszczególnione w Kodeksie Pracy. Nakłada to na zleceniodawcę szereg obowiązków bezpośrednio związanych z BHP. Więcej o tym przeczytasz w naszym poradniku.

Podstawą są szkolenia

Decydując się na zatrudnienie zleceniobiorcy, przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że taka forma współpracy również jest regulowana przepisami BHP. Dokładnie odnosi się do tego artykuł 304 Kodeksu Pracy, w którym czytamy, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim szkolenia. To po stronie zleceniodawcy leży obowiązek zapewnienia zleceniobiorcy szkolenia wstępnego wraz z instruktażem stanowiskowym oraz szkolenia okresowego BHP. Nieco kontrowersji budzi natomiast kwestia badań lekarskich. Kodeks Pracy niestety nie precyzuje, czy za takie badania płaci zleceniodawca czy zleceniobiorca. Zwyczajowo jednak przyjmuje się, iż ciąży to na przedsiębiorcy zlecającemu konkretne prace.

Uwaga!

Jeśli umowa zlecenie będzie kontynuowana po upływie pół roku lub roku (w zależności od danego stanowiska), zleceniodawca musi zapewnić zleceniobiorcy okresowe szkolenie BHP na własny koszt.

Wypadek przy pracy a umowa zlecenie

Taka sytuacja jest oczywiście bardzo stresująca dla zleceniodawcy, jednak jeśli dopełnił on wszystkich obowiązków związanych z BHP, zapewnił zleceniobiorcy szkolenia oraz bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zlecenia, to prawo będzie po jego stronie. Najważniejsze jest natomiast to, aby zadbać o zdrowie poszkodowanego – taki obowiązek ciąży na zleceniodawcy lub oddelegowanych przez niego pracownikach będących świadkami wypadku.

Dalsze działanie nie różni się znacząco od tego, jakie należy podjąć w sytuacji, gdy wypadkowi ulega pracownik etatowy. Wyjaśnienie okoliczności zdarzenia to obowiązek zleceniodawcy. Jeśli zleceniobiorca był ubezpieczony w ZUS (a przy umowie zlecenie jest to obligatoryjne), należy także zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu 14 dni od zgłoszenia zdarzenia zleceniodawca musi również sporządzić tzw. kartę wypadku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.