Koordynator: ważna funkcja w zakładzie pracy związana z BHP

Jerzy Biernacki
07.07.2020

Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, gdy kilkoro pracowników wykonuje pracę w tym samym miejscu, konieczne jest wyznaczenie koordynatora tych robót. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów BHP. Jaka jest rola koordynatora? Dlaczego należy, ale też warto go wyznaczyć? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Zadania koordynatora

Koordynator to osoba wyznaczona przez pracodawcę do zarządzania pracami na danym stanowisku. Można to wyjaśnić na prostym przykładzie. Gdy mamy ekipę budowlaną realizującą zlecenie na jednym placu, to należy wskazać koordynatora. W zakresie jego obowiązków są:

  • Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników realizujących zadania w tym samym miejscu;
  • Dbanie o dobrą współpracę pomiędzy pracownikami;
  • Pilnowanie przestrzegania zasad współdziałania w momencie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników;
  • Bycie łącznikiem pomiędzy pracodawcą a resztą zespołu, również w zakresie przekazywania informacji na temat zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania określonych prac;

Ważne!

Obowiązek powołania koordynatora wynika z przepisów Kodeksu pracy – mówi o tym artykuł 208 tegoż dokumentu.

Korzyści z powołania koordynatora

Poza przepisami zawsze też warto kierować się zdrowym rozsądkiem. A ten podpowiada, aby wyznaczyć jednego pracownika na koordynatora prac całego zespołu. Powinna to być osoba mająca posłuch i naturalne zadatki na lidera, ale też sumienna, odpowiedzialna, rozumiejąca wagę przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Taki koordynator zdejmuje z barków pracodawcy spory ciężar związany z pilnowaniem realizowania przepisów BHP na stanowisku. Pamiętajmy natomiast, że jest to funkcja umowna. Powołanie koordynatora wcale nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia. Koordynator może natomiast wskazywać pracodawcy te obszary, które wymagają szczególnej uwagi – na przykład zasygnalizować niską jakość środków ochrony osobistej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.