Komu trzeba zgłosić wypadek przy pracy lub podejrzenie choroby zawodowej?

Mateusz Rąbalski
18.07.2022

Wypadek w zakładzie pracy lub wystąpienie objawów choroby zawodowej u pracowników to poważny problem dla pracodawcy. Oczywiście nie można próbować zamieść go pod dywan. Przepisy BHP jednoznacznie obligują pracodawcę do zgłoszenia takich przypadków odpowiednim organom – zaraz po tym, jak powiadomione zostaną służby ratunkowe, jeśli ich pomoc jest niezbędna.

Dowiedz się, komu trzeba zgłosić wypadek przy pracy lub podejrzenie choroby zawodowej.

Te organy należy powiadomić w pierwszej kolejności

Dokładne wytyczne znajdziemy w artykule 234 paragraf 2 Kodeksu Pracy. Jeśli na terenie zakładu doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub do zbiorowego wypadku przy pracy, a także do każdego innego wypadku, który wywołał wymienione skutki, to pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz prokuratorowi.

W przypadku podejrzenia choroby zawodowe lub jej rozpoznania u pracownika/pracowników, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Za niedopełnienie tych obowiązków, a już szczególnie za próbę tuszowania wypadku przy pracy, pracodawcy grożą bardzo poważne konsekwencje – również karne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.