Kiedy warto zlecić audyt BHP?

Jerzy Biernacki
12.01.2021

Audyt BHP jest bardzo ważną procedurą, jakiej powinno podlegać każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników. Taki audit może przeprowadzić ekspert z zakresu BHP, który w ramach outsourcingu usługi sprawdzi, czy w danej firmie nie są łamane przepisy bezpośrednio lub pośrednio odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest kilka konkretnych sytuacji, w których warto zdecydować się na zlecenie audytu BHP. Opisujemy je w naszym poradniku.

Czym dokładnie jest audyt BHP?

Audyt BHP jest procedurą, która ma na celu ustalenie, czy w danym przedsiębiorstwie przestrzega się przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym rolą audytora jest sprawdzenie, czy pracodawca zapewnia swoim pracownikom bezpieczne warunki do wykonywania obowiązków służbowych.

W ramach audytu BHP ekspert kontroluje m.in.:

  • dokumentację wewnętrzną BHP,
  • stan pomieszczeń,
  • stan urządzeń,
  • przydział środków ochrony osobistej,
  • skuteczność instalacji odpowiadających za bezpieczeństwo,
  • prawidłowość rozmieszczenia tablic informacyjnych,
  • poprawność wyposażenia zakładu pracy w sprzęt BHP.

Zleć audyt BHP, gdy spodziewasz się kontroli z PIP

Najbardziej oczywistą sytuacją, w której warto zlecić audyt BHP jest spodziewana kontrola. Pracodawca zawsze otrzymuje powiadomienie o planowanym wszczęciu czynności kontrolnych – wówczas, nie będąc pewnym, czy na terenie jego zakładu pracy przestrzega się wszystkich przepisów BHP, powinien poprosić o opinię niezależnego eksperta.

Prawidłowo przeprowadzony audyt i wdrożenie zaleceń specjalisty pozwoli uniknąć wysokiego mandatu czy niepotrzebnego przedłużenia postępowania kontrolnego.

Audyt BHP to inwestycja w większe bezpieczeństwo pracowników

Na zlecenie audytu BHP warto się zdecydować nie tylko w celu ochrony przed konsekwencjami kontroli z PIP. Równie ważne jest to, aby pracodawca miał pewność, że jego pracownicy wykonują swoje obowiązki w bezpiecznych warunkach. Nawet jeśli pracodawca codziennie jest w firmie, to wiele spraw może umknąć jego uwadze, przez co nieświadomie narazi on pracowników na ryzyko wypadku.

Audyt BHP zawsze kończy się spisaniem protokołu wraz z zaleceniami dla pracodawcy, po których wdrożeniu zakład pracy będzie bezpieczny, a prawdopodobieństwo groźnych sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.