Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne?

Marek Szydełko
12.11.2021

Obowiązujące w Polsce przepisy BHP bardzo dokładnie regulują obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników. Jedną z ważniejszych kwestii jest to, kiedy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom posiłki regeneracyjne. Zajrzeliśmy do ustawy i znamy już szczegóły, które znajdziesz w naszym poradniku.

W tych sytuacjach pracownikom należą się posiłki regeneracyjne

Posiłek regeneracyjny przysługuje każdemu pracownikowi, który:

  • wykonuje pracę związaną z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny powyżej 2000 kilokalorii u mężczyzn i powyżej 1100 kilokalorii u kobiet,
  • wykonuje pracę związaną z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny powyżej 1500 kilokalorii u mężczyzn i powyżej 1000 kilokalorii u kobiet, jeśli praca ta jest wykonywania w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza,
  • wykonuje pracę związaną z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny powyżej 1500 kilokalorii u mężczyzn i powyżej 1000 kilokalorii u kobiet, jeśli praca ta jest wykonywana na zewnątrz w okresie zimowy (czyli między 1 listopada a 31 marca),
  • wykonuje pracę pod ziemią.

Pracodawca może mieć – całkiem słusznie – wątpliwości w zakresie tego, jak ma ustalić faktyczny wydatek energetyczny u swoich pracowników. Może się tutaj oprzeć na przeprowadzonych badaniach, jednak częściej właściciele firm po prostu finansują posiłki regeneracyjne wszystkim pracownikom, którzy wykonują ciężką pracę fizyczną.

Co z napojami?

Warto również zaznaczyć, że w określonych warunkach pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom napoje. Dotyczy to poniższych sytuacji:

  • gdy pracownik wykonuje pracę w warunkach gorącego mikroklimatu (wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza),
  • gdy pracownik wykonuje pracę w warunkach zimnego mikroklimatu (wskaźnik siły chłodzącej powietrza wynosi powyżej 1000),
  • gdy pracownik wykonuje pracę na otwartej przestrzeni w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza,
  • gdy pracownik wykonuje pracę na stanowisku, gdzie temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza (np. w nagrzanym biurze),
  • gdy pracownik wykonuje pracę związaną z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny powyżej 1500 kilokalorii u mężczyzn i powyżej 1000 kilokalorii u kobiet.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.