Instruktaż stanowiskowy – jaką pełni funkcję i dlaczego jest tak ważny?

Krzysztof Jagielski
11.04.2023

Przyjmując nowego pracownika lub przesuwając go na inne stanowisko, należy w pierwszej kolejności zadbać o jego odpowiednie przeszkolenie. Nazywamy to instruktażem stanowiskowym, który pełni szalenie ważną funkcję z punktu widzenia BHP. Na czym dokładnie polega taki instruktaż i dlaczego jest tak ważny? Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Cel instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy to forma szkolenia, które skupia się na przekazaniu pracownikowi pełnej wiedzy na temat specyfiki jego nowego stanowiska pracy, sposobu obsługi urządzeń, a także – czy może przede wszystkim – zagrożeń środowiskowych, na przykład ze strony czynników chemicznych.

W ramach instruktażu stanowiskowego pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba zapewnia pracownikowi:

  • Zaznajomienie się z czynnikami, które mogą powodować choćby tylko potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika.
  • Zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi na danym stanowisku.
  • Zaznajomienie się ze specyfiką wykonywania pracy na stanowisku, w tym z obsługą poszczególnych maszyn i urządzeń.

Instruktaż ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracownika

Prawidłowo i sumiennie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy sprawia, że pracownik jest w pełni przygotowany do wykonywania swoich obowiązków na powierzonym mu stanowisku. Minimalizuje to ryzyko wypadków przy pracy, niezamierzonego uszkodzenia narzędzi czy maszyn, a także popełnienia błędów rzutujących na jakość wytwarzanych produktów czy świadczonych usług.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.