Gazy toksyczne – jakie niosą zagrożenie i jak się przed nimi chronić?

Piotr Kowalczyk
28.05.2021

Gazy toksyczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Zagrożenie w niektórych przypadkach jest o tyle wyższe, że wybrane gazy toksyczne, jak choćby śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla (CO), znany również jako czad, są bezwonne. Dlatego bez sprawnie działającego systemu detekcji gazu osoby narażone na jego działanie pozostają zupełnie bezbronne. Przedstawiamy, jakie zagrożenie niosą ze sobą gazy trujące, a także w jaki sposób systemy detekcji gazu podnoszą poziom bezpieczeństwa w przypadku ich ulatniania się.

Jak gazy toksyczne oddziałują na zdrowie?

Gazy toksyczne oddziałują na organizmy osób narażonych na ich obecność już nawet przy niewielkim stężeniu w atmosferze. Należą do nich przede wszystkim pracownicy zakładów przemysłowych i chemicznych, w których gazy toksyczne są używane w procesach technologicznych lub są skutkiem ubocznym produkcji. Gazy toksyczne dostają się do organizmu przez drogi oddechowe, ale też wchłaniają się przez skórę. I właśnie dlatego nawet niewielki stopień ich stężenia w powietrzu może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, natomiast wysokie stężenie niektórych gazów, np. czadu, może być przyczyną zgonu nawet po 20 minutach.

Długotrwałe oddziaływanie gazów toksycznych

Gazy toksyczne w mniejszym stężeniu nie będą dawały natychmiastowych oznak pogorszenia się stanu zdrowia, jednak mogą być one odczuwalne dopiero po długotrwałym okresie oddziaływania. Problem będzie o tyle większy, jeśli skumuluje się oddziaływanie kilku substancji, które w różny sposób wpływają na pogorszenia się zdrowia. Dlatego tak istotne jest to, aby w zakładach przemysłowych stosować systemy detekcji gazu, które alarmują o niebezpiecznym stężeniu gazów toksycznych, a także gazów palnych.

Istota działania systemów detekcji gazów

Detekcja gazu powinna być stosowana nie tylko w zakładach przemysłowych czy chemicznych, ale także w miejscach, w których nagromadzenie się gazów niebezpiecznych mogłoby stanowić realne zagrożenie dla osób tam przebywających. Mowa tu między innymi o miejscach użyteczności publicznej czy garażach i parkingach podziemnych. Detektor tlenku węgla powinien być stosowany także w domach, które ogrzewane są piecami węglowymi. 

Główną funkcją jest oczywiście wykrycie nadmiernego stężenia gazów niebezpiecznych i zaalarmowanie sygnałem akustyczno-optycznym. W przypadku wykrywania gazów palnych istotną funkcja jest także pomiar stężenia tlenu, który jest czynnikiem niezbędnym do zaistnienia zapłonu.

Elementy sterujące w centralach detekcji gazu

Funkcjonalne systemy detekcji gazu nie ograniczają się jednak do alarmowania o niebezpiecznym poziomie stężenia danego gazu w atmosferze. Równie istotne funkcje to także możliwość sterowania systemami bezpieczeństwa, np.:

  • zamknięcie zaworu dopływu danego gazu;
  • uruchomienie systemu wentylacyjnego;
  • zamknięcie dopływu tlenu;
  • odcięcie źródła energii elektrycznej.

Systemy detekcji gazów toksycznych i palnych to przede wszystkim najskuteczniejsza droga do ochrony zdrowia i życia, ale również podniesienia komfortu pracy w wielu zakładach czy miejscach użytku publicznego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.