Czy pracownik może odmówić pracy w upale?

Krzysztof Jagielski
04.08.2021

Przepisy BHP obowiązujące w naszym kraju w wielu aspektach są dość nieprecyzyjne. Dobrym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której pracownik przymuszany do wykonywania swoich obowiązków w upale odmawia wykonania polecenia służbowego. Czy ma do tego prawo? Dowiedz się tego z naszego poradnika.

Brak klarownych przepisów jest problemem

Warto wyjść od tego, że polskie przepisy BHP w żaden sposób nie precyzują, jaka jest górna granica bezpiecznej temperatury pracy w zakładzie pracy. Znajdziemy jedynie informację, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom takiej temperatury, jaka jest adekwatna do rodzaju wykonywanych obowiązków.

Przepisy BHP jedynie zalecają, aby pracodawca zainwestował w klimatyzację oraz wentylację pomieszczeń, natomiast nie ma ani słowa na temat tego, jaka temperatura rzeczywiście może być uznana za komfortową i bezpieczną.

To spory problem nie tylko dla pracowników, ale też pracodawców, którzy często nie wiedzą, jak zareagować, gdy załoga zgłasza brak możliwości dalszego wykonywania swoich obowiązków z powodu panujących upałów.

Kiedy pracownik może odmówić dalszej pracy w upale?

Najbardziej pasujący do tej sytuacji będzie przepis z art. 210 Kodeku pracy, który stanowi, że pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeśli jej warunki nie odpowiadają przepisom BHP oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. Pracę, szczególnie fizyczną, w ponad 30-stopniowym upale śmiało można uznać za wypełniającą ten przepis.

Co ważne, jeśli pracownik zgłosi bezpośredniemu przełożonemu chęć przerwania pracy z powodu upału i będzie to uzasadnione (rzeczywiście w pomieszczeniu czy na dworze panuje bardzo wysoka temperatura), to nie może mieć z tego tytułu żadnych problemów, włącznie z obniżeniem mu wynagrodzenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.